Informatieavond “De Grote Speeltuin”

Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe ontwerp van de grote speeltuin. Een maand geleden hebben de leerlingen van beide basisscholen ons met veel enthousiasme van feedback voorzien. Daarmee zijn wij als speeltuincommissie samen met de gemeente aan de slag gegaan. Het concept ontwerp willen wij graag tonen aan de bewoners van Jirnsum om ook hun feedback hierover te verzamelen. Hiervoor hebben wij een informatieavond in ’t Kattehûs gepland op 28 november vanaf 19:30 uur. Wij hopen hier ouders, omwonenden en geïnteresseerden te spreken over hun ideeën over de nieuwe speeltuin.

Tot dan!

De Speeltuincommissie (PBJ) Sieb Elzinga, Helen Wolbers en Wopke Hellinga