Café de Fantast onder voorbehoud verkocht

Dorpscafé “De Fantast”in Jirnsum is (onder voorbehoud van toewijzing van de vergunning) verkocht! De nieuwe eigenaren zijn Sikke Reinsma en Hylke-Jan Tholen uit Wergea. Beide heren zijn sinds kort ook de bezitters van “De Cleef” in Akkrum, boven het cafe aldaar hebben ze 4 nieuwe appartementen gebouwd voor de verhuur, op deze manier willen ze graag woonruimte bieden aan jongeren uit het dorp.

Dit zijn ze ook van plan in Jirnsum, maar liefst 5 appartementen zullen worden gerealiseerd boven de keuken, het café en in de berging van de Fantast, de horeca zal blijven bestaan maar krijgt naar alle waarschijnlijkheid een andere invulling, hoe dit er uit zal komen te zien is nog niet bekend.

Omdat het verkrijgen van de nodige vergunningen nogal wat tijd in beslag zal nemen blijven Jan en wiep (in ieder geval tot aan het einde van 2023) nog de uitbaters, het biljarten, het darten het quizzen, alles gaat “gewoon” van start in september. Ook zal het sjoeltoernooi een vervolg krijgen en misschien is er ook nog wel ruimte voor live muziek!