Werkzaamheden Gemeente Leeuwarden vanaf 4 september

Beste bewoners,

Vanaf maandag 4 september gaat Gemeente Leeuwarden op verschillende wegen rondom Irnsum aan de slag. Hier leest u meer over de reden, het werk de planning en omleidingsroutes.

Verkeersmaatregelen voor snelle fietsers op de rondweg
In 2022 hebben we de Rijksweg door Jirnsum opnieuw ingericht. De Rijksweg werd toen onderdeel van de doorfietsroute Leeuwarden-Heerenveen. Plaatselijk Belang Jirnsum en bewoners vinden de snelle (groepen) fietsers door het dorp niet veilig. Dit gaven zij aan tijdens de voorbereiding van de herinrichting.

Snelle fietsers mogen daarom op de weg fietsen in de bebouwde kom. Dit besloten we samen met het dorp. Om dat op een veilige manier te doen zijn er aanpassingen aan het verkeer nodig. De maximumsnelheid op de rondweg is al verlaagd naar 60 km/uur buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom mag maximaal 30 km/uur worden gereden.

Dit gaan we doen

Onderhoud en fietsstroken op Bûtlânswei en Terprane.
Op de Bûtlânswei en de Terprane leggen we binnen de bebouwde kom rode fietsstroken aan. Zo krijgen fietsers een eigen plek op de weg. Op grote delen van deze wegen blijft water staan na regen. Dit komt door spoorvorming in de weg. Daarom verstevigen of vervangen we de fundering van deze delen van de Bûtlânswei en Terprane. Bij de ingangen van het dorp plaatsen we borden om de groepen snelle fietsers over de rondweg te leiden.

Remmen snelheid autoverkeer
Bij de komgrens op de Bûtlânswei plaatsen we een drempel. Zo wordt de snelheid in het autoverkeer ook echt geremd naar 30 km/u. Op de kruispunten Bûtlânswei-Douwemastrjitte en Terprane – Fonterbuorren leggen we verhoogde kruispuntplateaus aan. Bestuurders van rechts hebben dan voorrang.

60 km/uur Reinerswei en Rijksweg
Op de Reinerswei tussen Grou en Jirnsum en op de Rijksweg tussen Jirnsum en de brug Oude Schouw is de maximumsnelheid verlaagd naar 60 km/u. Om dit duidelijk te maken passen we de lijnen op deze wegen aan. We halen de middenstreep weg. Aan beide kanten van de weg brengen we kantbelijning aan. De overgangen van 60 km/u naar 80 km/u worden met een witte slijtlaag op de weg aangegeven.

Rechtmaken fietspad bij kruispunt Molesingel
We maken in het fietspad langs de Reinerswei de buiging in het fietspad recht. De voorrangssituatie passen we aan zodat fietsers voorrang hebben op auto’s.

We voeren het werk in fases uit. In de afbeelding hieronder staat meer informatie over de fasering en omleidingsroutes.

Directe bewoners van de wegen krijgen nog een brief van aannemer Heijmans over de bereikbaarheid tijdens het werk.