Belangrijke Verkeersinformatie: Tijdelijke Afsluiting Bûtlânswei

Vandaag heeft PBJ overleg gehad met de Gemeente Leeuwarden om vervolgens de laatste updates over de wegwerkzaamheden op de Bûtlânswei en het kruispunt te delen.

Het goede nieuws is dat het asfaltwerk op de Bûtlânswei en het kruispunt vandaag succesvol is afgerond. Echter, er wordt verwacht dat donderdag en vrijdag regenval plaatsvindt, wat de plannen voor straatwerk op het kruispunt Douwemastrjitte-Bûtlânswei deze week vertraagd. Ook kunnen de rode fietsstroken op een gedeelte van de Bûtlânswei nog niet worden aangebracht.

Om ervoor te zorgen dat er kwalitatief goed werk opgeleverd wordt, is er besloten om de Bûtlânswei tussen de rotonde en de Rijksweg tijdelijk af te sluiten. Deze afsluiting blijft van kracht tot en met maandag 25 september in de namiddag. Directe bewoners van de Bûtlânswei ontvangen een brief met meer details over deze tijdelijke afsluiting. Bovendien zullen gele borden rondom het werkgebied aangeven dat de Bûtlânswei gesloten blijft tot en met maandag 25 september.

Vanaf vrijdagmiddag wordt de Rijksweg tussen de Reinerswei (De Twee Gemeenten) en de kom van Irnsum weer opengesteld voor plaatselijk verkeer, waardoor de bereikbaarheid van het dorp wordt hersteld.

Houd Jirnsum.com in de gaten voor verdere updates over de voortgang van de werkzaamheden en de heropening van de Bûtlânswei na maandag 25 september.

Voor dringende vragen of zorgen kunt u contact opnemen met de Gemeente Leeuwarden of PBJ.

Dit bericht is opgesteld in overleg met de Gemeente Leeuwarden.