Verslag jaarvergadering en informatieavond JEK

Op 31 mei 2023 heeft de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje (JEK) haar ledenvergadering gehouden in De Twee Gemeenten, met daaraan gekoppeld een informatieavond over hoe je je huis kunt isoleren, duurzaam verwarmen en welke subsidies en financieringsmogelijkheden daarvoor beschikbaar zijn. Voor dat laatste was een energiecoach van de gemeente beschikbaar. Bovendien was de elektrische leenauto aanwezig die voor het dorp beschikbaar komt wanneer er 10 inwoners zijn die voor 25 euro per maand willen deelnemen .

De formele ledenvergadering werd slechts bezocht door een handjevol leden, maar het was natuurlijk ook weer wennen nadat alles gedurende de coronaperiode op een laag pitje heeft gestaan. Verteld is dat het doel van de JEK nog steeds is om in Jirnsum en omgeving zoveel energie op te wekken, en in de toekomst op te slaan, dat ons dorp duurzaam is en onafhankelijk van leveranciers van buiten het dorp.

Momenteel zijn de handen van de JEK echter gebonden omdat een eventuele dorpswindmolen door de provincie niet werd toegestaan (daar lijkt verandering in te komen) en het plaatsen van grotere aantallen zonnepanelen geen zin heeft omdat die voorlopig niet kunnen worden aangesloten op het netwerk. De JEK richt zich daarom momenteel op kleinschalige plaatsing van zonnepanelen, voorlichting over verduurzamen en oriëntering op mogelijkheden voor aquathermiek, opslag van elektriciteit en mogelijkheden voor plaatsing van een of meerdere windmolens in de toekomst.

Zodra er grote ontwikkelingen zijn, hoort u weer van ons.