Update woon- en leefomgeving Jirnsum

jirnsum-dronefoto

Sinds het uitkomen van de nieuwe dorpsvisie zijn wij in onze werkgroep druk bezig met het uitvoeren van een aantal daarin genoemde plannen.

We praten u hier even bij.

Ten eerste zijn we nog steeds druk met de bouwplannen op de groenstrook aan de Douwemastrjitte. Daar leest u later meer over.

Dan zijn we nog bezig met de afwikkeling van de doorfietsroute.

De overlast van het herstel aan de rondweg is gelukkig weer voorbij. We hebben meermaals contact gehad met de gemeente om de omleidingen duidelijker aan te geven, om snelheidsbeperkende maatregelen te regelen en waar mogelijk mee te denken.

De omleidingen zijn niet altijd goed geregeld geweest, maar de gemeente reageerde wel altijd heel snel op onze vragen. Waar mogelijk werden borden bijgeplaatst zodat het duidelijker werd.

Zo stond er een dag later al een smileybord en hekken met 30 km borden in het dorp. En die hielpen wel. En… sommige mensen kijken niet goed of zijn eigenwijs en proberen toch even…

Maar we naderen het einde. En het resultaat mag er zijn!

Er komen (of staan al ondertussen) borden bij de diverse ingangen van ons dorp die groepen snelfietsers stimuleren om de rondweg te nemen en niet zonder omkijken door het dorp te racen. Zo hopen we dat die klacht ook is opgelost.

We hebben ook gemerkt dat mensen erg goed zijn in klagen, soms tot het onfatsoenlijke af.

Dit brengt weinig verbetering en gaat ook voorbij aan de intenties van mensen die hard voor ons aan het werk zijn. Weerstand roept weerstand op.

Wat wel helpt, weten we uit ervaring, is dat je antwoord krijgt als je een goede vraag stelt. Of mee helpt met een alternatieve oplossing of een tip!

Dan de markt. In de dorpsvisie was de wens voor een markt in Jirnsum.

Frits sprong daar spontaan op in, maar is nu gesloten, dus dat initiatief stopte.

Een aantal mensen uit het dorp organiseerde een zomermarkt bij het Kattehus, die goed werd ontvangen. Er zijn ook plannen om vaker zo’n soort markt te organiseren. De werkgroep gaat deze mensen benaderen met de vraag of we met deze groep samen kunnen kijken of we tot een mooi aanbod kunnen komen.

Ons grootste aanstaande project heeft te maken met de wens uit het dorp om Jirnsum groener te maken. We zijn al flink aan het inventariseren van mogelijkheden, bezoeken avonden van de gemeente Leeuwarden om ons te laten inspireren.

Dat laatste is gelukt en we gaan nu u allen inspireren op een groene bewonersavond op woensdag 6 maart. In het voorjaar, omdat het dan de perfecte tijd is om te planten en lekker in de tuin bezig te gaan.

Het wordt een boeiende avond met twee deskundige sprekers, één over voorlichting waarom vergroenen nodig is, en één die ons alles kan vertellen over de plantjes, bijtjes en andere nuttige dieren. Hij doet dat op een zeer aanstekelijke manier.

En we hebben nog meer plannen voor deze avond. Maar dat hoort u later!!

Save de date: woensdag 6 maart 2024, bewonersavond Groen Jirnsum!!

Tot zover. Mocht u mee willen denken en doen, dan hebben we nog wel een plaatsje voor u in onze werkgroep! Mail : woonenleefomgevingjirnsum@gmail.com. Of schiet één van ons even aan.

Met groet van :

Wiep Smid, Anne Sollie, Sarah van der Meer, Willemke van der Meer, Guusta Elzinga

(en Hinke van Steen die met ons meedenkt bij het project Groenstrook)