Brug Oude Schouw dicht 18 – 20 december 2023

Brug Oude Schouw is van maandag 18 december 07.00 tot woensdag 20 december 2023 16.00 uur afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Het openbaar vervoer, nood- en hulpdiensten en landbouwverkeer kunnen de brug wel passeren. Ook fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de brug.

Rijkswaterstaat gaat de verkeerslichten vervangen en plaatsen extra verlichting bij de brug. Tijdens deze werkzaamheden zijn tussen 08.00 en 17.00 uur verkeersregelaars aanwezig om het verkeer dat de brug wel mag passeren te begeleiden.

Gewichtsbeperking Brug Oude Schouw

Daarnaast geldt vanaf woensdag 20 december 2023 een gewichtsbeperking van 37 ton op de brug. De gemeenten Leeuwarden en Heerenveen hebben hiervoor op advies van Rijkswaterstaat  een verkeersbesluit genomen.

Rijkswaterstaat heeft in de zomer van 2023 geconstateerd dat de brug verder achteruit gaat. Om de veiligheid van (vaar)weggebruiker niet in het geding te laten komen, hebben we daarom uit voorzorg de gemeenten geadviseerd het maximumgewicht verder te verlagen.

Bron: Rijkswaterstaat