In Memoriam Sijmen A. Schoustra

Op oudejaarsdag 2023 kregen we het verdrietige bericht dat Sijmen Schoustra op 30 december 2023 overleden is ten gevolge van een hartstilstand.

Sijmen is opgegroeid in Jirnsum, op de boerderij waar nu familie Uil woont. Hij woonde de afgelopen jaren niet in Jirnsum, maar bleef zeer betrokken bij ons dorp. Hij was met name bezig met de historie en had daar zelf een website voor in het leven geroepen: www.irnsum.nl

Hij sloot zich aan bij de werkgroep Historie, die onder Plaatselijk Belang Jirnsum valt. Sijmen heeft zich de afgelopen maanden met name beziggehouden met het archief wat zich in It Kattehûs bevindt. Hij gaf aan welke stukken wij in het digitale archief op moesten nemen voor publicatie. Daarnaast heeft hij uitgebreid teksten aangeleverd over o.a. bekende Jirnsumers en de scheepswerf RAL. 

Wij zullen zijn inzet en kennis erg gaan missen bij de voorbereidingen voor het digitale archief van Jirnsum. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en allen die hem dierbaar waren veel sterkte met dit onverwachte verlies van Sijmen.

De werkgroep Historie,
Rienk, Koos, Sake, Niek en Tineke