Plaatselijk belang zoekt 1 of 2 nieuwe bestuursleden!

Wij, het Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ), zijn met smart op zoek naar mensen die het leuk vinden om samen met ons in het bestuur van het Plaatselijk Belang deel te nemen. Als Plaatselijk Belang hebben wij de ambitie en taak om de belangen van het dorp Jirnsum en haar inwoners te behartigen. Om een volwaardig gesprekspartner te zijn voor het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeente Leeuwarden.

Dus! Ben jij iemand die het leuk vindt om;

  • Gesprekspartner te zijn voor externe organisaties zoals bijvoorbeeld de Gemeente?  
  • Of om mee te denken over de visie van ons dorp?
  • Of af en toe een vergadering bij te wonen van een van de werkgroepen van PBJ?
  • Of af en toe een stukje te schrijven over de ontwikkelingen bij PBJ voor onze communicatiekanalen (jirnsum.com en de Stim fan Jim)?
  • Of om zo nu en dan een netwerkbijeenkomst te organiseren?
  • Of om mee te besluiten welke evenementen en initiatieven we financieel ondersteunen?

Neem dan zeker contact met ons op. Het is geheel vrijblijvend. Je kunt ook eerst een vergadering bijwonen om te kijken of het voldoet aan je verwachtingen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. 

Wat vragen we van je? 

Dat je 1 keer per maand aansluit bij onze vergaderingen en vervolgens een taak naar eigen wens wilt uitvoeren. Voor de rest hangt het er geheel vanaf hoeveel tijd je zelf er in wilt steken en waar je affiniteit mee hebt.

Sluit aan bij ons

Heb je interesse voor een vrijwilligersfunctie bij het dorpsbelang of zou je graag meer informatie willen? Neem dan contact op met secretaris.pbi@gmail.com of meld je bij één van onze leden.

Wie weet tot snel! 

Hartelijke groeten,
Plaatselijk Belang Jirnsum 

(Tineke Visser, Wopke Hellinga, André fokker, Engbert van der Weide en Linda Karsten)