Werkgroep wonen en leefomgeving, lopende zaken

jirnsum-dronefoto

De laatste loodjes van de fietsroute en de verkeerssituatie zijn aangebroken:

– De slijtlaag en kantbelijning op de Reinerswei en Rijksweg vanaf Oude Schouw tot kombord konden door het natte weer niet goed aangebracht worden. Dit wordt in het voorjaar alsnog aangebracht.

– Op de Rijksweg worden te grote hoogteverschillen bij kolken aangepast en worden alle stoeptegels in de eerste rij naast de schuine band vervangen door steviger tegels, zodat ze niet meer stuk gereden worden of los komen te liggen. Dit gebeurt nadat de tweede glasvezelaanbieder zijn kabels heeft gelegd, waarschijnlijk pas in juli/augustus.

– Bij het Kattehus is onlangs de gasleiding verlegd zodat binnenkort het monument daar weer opgebouwd kan gaan worden.

– De belijning op de Terprane blijft zoals die nu is. De fietsstroken stoppen bij de komgrens. Dit is in overeenstemming met andere 60 kilometerwegen rond Jirnsum. Er wordt wel gekeken of er in de toekomst op al die wegen toch rode fietsstroken kunnen komen, net als bij de weg tussen Mantgum en Baard. Dit hangt af van wat betrokken gemeentes willen.

-Binnenkort wordt het vrachtverkeer dat via Grou illegaal over de brug ons dorp binnenrijdt gescreend. De bedrijven die in overtreding zijn zullen een waarschuwing krijgen van de gemeente Leeuwarden.

Zodra data bekend zijn van genoemde werkzaamheden, zal de gemeente een Nieuwsbrief sturen. Deze nieuwsbrief vermelden we ook weer in de Stim en op Jirnsum.com.

Dan de groenstrook Douwemastrjitte

Héél langzaam komen we dichterbij een ontknoping.

Maandag 29 januari was er weer een informatieavond voor de belangstellenden.

Hier werd maar weer duidelijk hoe ingewikkeld zo’n bouwproces is. De gemeente vond de verkaveling van het plan niet goed genoeg en heeft een nieuw plan gemaakt. De aanwezigen waren hier erg positief over, wat inhoudt dat er iets meer groen aan de voorkant gerealiseerd gaat worden. Hierdoor worden de kavels iets kleiner, maar nog ruim genoeg voor huis én tuin/berging en parkeren.

Ook werd duidelijk dat de gemeente waarschijnlijk wel een verplichting tot zelfbewoning gaat stellen. Dus de huizen mogen niet gekocht en dan verhuurd worden. Er zijn nog wat mogelijkheden als uitzondering ( voor familie) , dit wordt nog onderzocht.

Er waren twee vertegenwoordigers van de gemeente Leeuwarden aanwezig die met Kuub samen de grondprijs gaan bepalen. Dat gaan ze doen in samenwerking met Elkien, zodat er één gezamenlijke en zo laag mogelijke prijs uit mag komen.

Om het CPO project ( collectief particulier opdrachtgeverschap) te laten slagen is nu de fase aangebroken dat de belangstellenden zich gaan verenigen en plaats gaan nemen in twee commissies ( groen en wonen) om mee te praten over hoe het er precies uit komt te zien.

Verderop in de STIM leest u een precieze uitleg van wat CPO inhoudt.

Er zijn op dit moment 9 belangstellenden. Als deze 9 ( of iets minder) ja zeggen tegen deelname, dan gaat de gemeente het proces in gang zetten en verwachten we dat er in september door de deelnemers een intentieverklaring getekend kan gaan worden. Mocht u alsnog belangstelling hebben om mee te doen, dat kan nog steeds! Meld dit dan via de mail bij de werkgroep of bij Kuub. We houden u weer op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen.

Als laatste is de werkgroep in gesprek met de mensen die de zomermarkt bij het Kattehus georganiseerd hebben om te kijken of we samen op kunnen trekken in een markt die misschien ieder seizoen gehouden kan worden.

Wilt u meedenken en meepraten over deze zaken?

Sluit u aan bij onze werkgroep. We komen een par keer per jaar bij elkaar en werken dan met elkaar aan mooie concrete plannen voor Jirnsum, vanuit de beschreven dorpsvisie. Meedoen? U bent welkom! Stuur vooral een mailtje naar woonenleefomgevingjirnsum@gmail.com Of schiet één van ons even aan op 6 maart!