Jirnsum binnen een paar jaar onder water?

Dit was één van de vragen die beantwoord werden op de bewonersavond van 6 maart jl. De avond werd georganiseerd door de werkgroep wonen en leefomgeving met als doel om, zoals in de dorpsvisie staat, Jirnsum groener en duurzamer te maken. Er waren twee gasten: Charlotte Mars van de gemeente Leeuwarden en Bert Natuur uit Dronrijp.

Charlotte nam ons mee in de hitte- en wateroverlast stress kaart van Jirnsum. We werden gedeeltelijk gerustgesteld. Zowel qua hitte als qua wateroverlast blijft Jirnsum redelijk gespaard, mits we de nodige maatregelen nemen. Vooral aan de Slinke wordt wateroverlast verwacht (is er nu al regelmatig). Dit komt o.a. omdat er geen goede afwatering is en dit deel van Jirnsum is al bij de gemeente onder de aandacht. Men bekijkt op welke termijn hier iets aan gedaan kan worden. Helaas zal dat niet op korte termijn zijn, maar verwacht wordt dat het in 2025 aangepakt zal worden.

Welke maatregelen helpen Jirnsum om niet te heet en te nat te worden?

  • Waar mogelijk de tegels uit de tuintjes en planten of gras erin! Tegels nemen hitte op en laten geen water door, waardoor de kans op overstromen groter is. Dit kunnen de bewoners zelf doen!
  • Regenton aanschaffen, met subsidie!, zodat regenwater niet teveel de grond belast én je (bij droogte) goed water hebt om de planten water te geven.
  • Waar mogelijk groene daken aan te brengen. Deze vangen een deel van het water op, waardoor er ook minder water op de grond belandt.

Na de pauze konden de aanwezigen met elkaar aan de slag om op grote luchtfoto’s van ons dorp aan te geven waar in Jirnsum ze nog goede mogelijkheden zagen om te vergroenen of te verduurzamen. Deze ideeën zijn door de werkgroep verzameld en wordt bekeken welke ideeën we verder uit kunnen werken. Daar hoort u binnenkort wel meer over!

 

Maar vóór de pauze werden we nog verrast door Bert Natuur, die met een boa constrictor om zijn arm de zaal kwam binnenwandelen. Waar de één griezelde, wilde de ander aanraken en bewonderen. Waarom had hij die nu meegenomen? Een beetje om ons te provoceren: want, wat als hij met een paardenbloem was binnengekomen, had hij dan ook meteen zó de aandacht gehad? En blijkbaar gaat onze aandacht steeds meer uit naar exotische planten en dieren in plaats van de inheemse.

Bert maakte ons duidelijk dat nog maar 15 % van onze flora bestaat uit inheemse planten! Planten die hier thuishoren, kunnen overleven én een perfecte voedingsbodem zijn voor de inheemse insecten en andere dieren. Zoals de wilde honingbij, die niets kan met al onze exotische planten die we tegenwoordig allemaal in onze tuinen planten. Hij maakte ons enthousiast om eens goed te kijken hoe mooi het ‘onkruid’ is tussen onze tegels, hoe slim paardenbloemen zich blijven voortplanten en nog véél meer! Heel boeiend!

Dus de oproep aan u allen: Haal waar mogelijk tegels uit de grond en plant inheemse planten. De zaadjes bij de uitnodiging zijn al een mooie start! Stop ze in een bak, emmer, tuin, en laat ze bloeien!

Na afloop dronken we nog een drankje en hapten een gezond hapje en kreeg iedere aanwezige een beslisboom mee om te kijken wat je zelf zou willen en kunnen doen. En een prijsvraag: Wie vóór 9 april een groen of duurzaam idee inlevert bij de werkgroep, verdient een leuke prijs!

Omdat de Stim wat later uitkomt, verlengen we de inzendingsdatum naar koningsdag, 27 april!

Lever ons de kroon op ons groene werk en u ontvangt een leuke prijs!
Stuur uw idee naar: woonenleefomgevingjirnsum@gmail.com.