Update Merkekommisje

Foto van de Facebookpagina Festiviteiten Kommisje “de Jirnsumer Kat”

 

Beste dorpsgenoten,

Het is enige tijd stil geweest vanuit de Merkekommisje, maar we hebben niet stilgezeten. Graag praten wij jullie bij over de huidige ontwikkelingen;

Evaluatie Merke 2023

We kijken terug op een zeer geslaagde jubileum editie van de Jirnsumer Merke. We zijn tevreden geweest over de opkomst en het gemoedelijk verloop van de vijf dagen. Tijdens- en na de merke zijn de volgende evaluatiepunten naar voren gekomen:

  • Ringrijden was relatief snel afgelopen, volgende keer kijken of dit iets langer kan. Daarnaast verliep de prijsuitreiking wat chaotisch, volgende keer beter voorbereiden.
  • Mooie opkomst bij het spijkerslaan; we hopen dit vast te houden.
  • Aanpak 50+ spelletjes strakker organiseren, zodat het voor de deelnemers duidelijk is tijdens het spelen.
  • Reünie (oud) MK-leden was een groot succes, met een mooie opkomst.
  • Vanwege te weinig animo is het ontbijt op het laatste moment afgelast, we laten deze activiteit vanaf nu vallen.
  • Knilles laat na jaren inzet de Merkekommisje achter zich.

Oproep:

In verband met het vertrek van Knilles zijn wij nog steeds actief op zoek naar enkele (oudere) leden, waaronder ook vrouwen, zodat er een gemixt team jong, oud, man en vrouw actief is.

Financieel jaarverslag 2023

We sluiten 2023 af met een positief saldo á € 6623,63 euro, aanmerkelijk lager dan afgelopen jaar in verband met het 50 jarig jubileum en de daarbij komende extra activiteiten. Afgelopen jaar waren onze inkomsten uit pacht, sponsoring en kaartverkoop. Uitgaven zijn de gebruikelijke uitgaven geweest (bands, prijzen, vergaderkosten, merkeboekje, spelletjes, verzekering). De kascontrole zal uitgevoerd worden door Hedwig Hellinga. Mocht je inzage in de financiën willen hebben, dan kan je dit opvragen via jirnsumerkat@live.nl of via Wybren Rozema.

Huidige status Merke 2024

Zoals misschien al gehoord of gelezen zal de Jirnsumer Merke deze zomer verhuizen naar de ijsbaan midden in het dorp. We zullen weer teruggaan naar een tent waarin alle feestelijkheden zullen plaatsvinden, mooi gecombineerd met de traditionele kermis op de Wijde Steeg. We organiseren deze festiviteiten in samenwerking met de Twee Gemeenten.

Verder zal de Jirnsumer Merke zo blijven zoals jullie van ons gewend zijn, een bingo op de vrijdagavond, een matinee op zaterdagochtend en een weekend vol muziek. Ook de kinderen worden niet vergeten met op de vrijdagochtend de spelletjes, evenals de gratis draaimolen op de zondagmiddag.

Het programma is zo goed als rond, we verwachten medio mei de merkeboekjes rond te brengen. Maar een tip van de sluier is dat de volgende artiesten in ieder geval aanwezig zijn; Obama & The Presidents, Van Geeft ‘m 2.0, Jawis en Pieter Sahieter.

Oproep:

De spelletjescommissie zoekt voor de vrijdagochtend nog spel- & groepsleider, zij kunnen zich alvast aanmelden bij Annewieke Terra.

Thema 2024

Via social media hebben wij de oproep gedaan voor themasuggesties, hieruit kwamen mooie ideeën naar voren zoals; circus, horror, beestenboel, iets met een letter, hawai etc. Al deze ideeën zijn in een draaiend rad gezet en het lot bepaalde het thema; TYPISCH HOLLANDS!

Wie weet zien we jullie zaterdagochtend wel als tulp, bloemenmeisje, een lekkere stroopwafel of tompouce. We zijn benieuwd naar alle creaties.

Groet,

MK.