Jaarverslag 2023 van MFC “It Kattehûs”

Algemeen

In het bestuursjaar 2023 bestond MFC “ It Kattehûs” 50 jaar. In april was het 50 jaar geleden dat de Stichting It Kattehûs opgericht is. Het bestuur heeft dit op 24 november gevierd met een Verhalenmiddag en fototentoonstelling (oude en nieuwe verhalen over Jirnsum) en een expositie met tekening schoolkinderen van beide basisscholen. Er kwamen ruim 100 bezoekers op af, veel oud- bestuursleden en oud-vrijwilligers zorgden voor een ‘reünie gevoel’. Doel van de middag: faciliteren, ontmoeting tussen jong en oud, was meer dan geslaagd.

Het bestuur is maandelijks (met uitzondering van zomervakantie) bijeengekomen. Eveneens zijn er 2 vergaderingen geweest met Stichting Molehiem.

Zaalverhuur

Na 2 coronajaren was 2023 weer een ouderwets jaar.

De drie zalen in de losse verhuur zijn als volgt verhuurd in 2023:

De Grutte Seal is 100 dagdelen bezet geweest en een weekend verhuurd voor een kunstexpositie van Kunstkring.

Regelmatige gebruikers waren Zangkoor MeiMeKoar, kunstcafé en de Sa Leuk Band. Additieve Therapie Mooijweer heeft een groot aantal dagdelen gebruikgemaakt voor haar therapiesessies, helaas is zij daar ook weer mee gestopt.

De Molehiemseal 40 dagdelen betaald verhuurd geweest door cursussen van Vrouwen van Nu, vergaderingen Plaatselijk Belang Jirnsum en haar commissies, JEK (jirnsumer enerzjy koöperaasje), KUUB (projectgroep nieuwe Woningen), Rijkswaterstaat voor informatiesessie Oude Schouw.

Ook is elke woensdagmorgen de ouderensoos de gebruiker van de Molehiemseal.

De Lytse Seal is totaal 65 keer verhuurd, voornamelijk aan gitaardocent P. Wigchert die les geeft aan volwassen en kinderen uit de omgeving. Daarnaast geeft Froukje de Wit (dirigent MeiMekoar) 1-op-1 zanglessen.

Activiteiten

De activiteitencommissie van de Stichting heeft de volgende activiteiten georganiseerd:

  • Creatieve workshops Vilten (voorjaar: kuikentje maken, najaar: Pompoenen maken)
  • Koningsdag Disco voor kinderen
  • Spelletjesmiddag voor kinderen
  • Zomermarkt: hobby-, kunst en crea kraampjes
  • Kerstweek: Kerststukjes maken, Kerstuitvoering Sa Leuk band en Snert eten

Daarnaast is de historische werkgroep (Onderdeel van Plaatselijk Belang Jirnsum) op regelmatige basis bezig met het inscannen van documenten.

Bestuur en vrijwilligers

Begin 2023 begon de Stichting met 4 bestuursleden, 3 vrijwilligers voor de SOOS en 15 vrijwilligers voor gastvrouw/heer, (groen) onderhoud en schoonmaak.

De activiteitencommissie bestaat uit 6 vaste leden en zo nu en dan een wisselend lid erbij.

Het bestuur bestond per 31-12-2023 uit:

● Tim Schell (voorzitter)

● Helma Kalsbeek-Peterse (secretaris)

● Signhild Moerland (penningmeester)

● Bert Moltmaker (algemeen toegevoegd lid / planner)

Klaas Terra doet het onderhoud, maar is geen bestuurslid. Linda Peeters is als activiteiten coördinator en communicatiespecialist betrokken bij het bestuur maar is geen dagelijks bestuurslid.

Het blijft lastig om (voldoende) vrijwilligers te vinden met name schoonmakers en gastvrouwen/heren te vinden. It Kattehûs heeft daarom ook een account binnen het vrijwilligersnetwerk van Amaryllis/Samen Leeuwarden.

Om de vrijwilligers te bedanken voor ieders inzet is er op 30 juni een BBQ georganiseerd. De weergoden waren ons goed gezind en wij konden heerlijk vertoeven in de tuin van ons dorpshuis. Bij deze barbecue hebben we tevens stilgestaan bij het afscheid van Johan Visser en hem een mooi aandenken meegegeven.

Het Bestuur MFC it Kattehûs