Update Groenstrook Douwemastrjitte

Het volgende hoofdstuk in de ontwikkeling van het braakliggend stuk grond aan de Douwemastrjitte is aangebroken. De gemeente Leeuwarden vindt dat er te weinig geïnteresseerden zijn voor het bouwen van huizen op deze plek via de CPO constructie. Dat is de constructie waarbij individuen met elkaar een project aangaan en samen bepalen hoe de huizen en groenomgeving er uit gaan zien.
Er waren ook te weinig deelnemers die in de bouwcommissie en de groencommissie wilden plaatsnemen om mee te praten. De grondprijs kon daarom ook niet worden vastgesteld, omdat die afhankelijk is van wat er gebouwd gaat worden en voor wie.

Wat gaat er dan nu gebeuren?
Plaatselijk Belang , Werkgroep Woon & Leefomgeving en VDJ zijn met elkaar in overleg om te kijken wat er nu wellicht wél zou kunnen. Dit ook in overleg met de gemeente Leeuwarden en Elkien. Zodra er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we u allen weer informeren.

Werkgroep Woon & Leefomgeving Jirnsum.