Plaatselijk Belang Jirnsum op paad mei FNP

Afgelopen zaterdag trokken Tineke en Engbert namens Plaatselijk Belang Jirnsum eropuit met drie raadsleden van de lokale FNP-fractie voor een verkennende fietstocht door Jirnsum en de omgeving. Na een warm ontvangst van de raadsleden met een kop koffie en wat lekkers bij De 2 Gemeenten gingen we op pad. De tour omvatte diverse belangrijke locaties die ons allen aangaan, met als doel een open dialoog te voeren over wat er speelt in ons dorp.

Het gezelschap bezocht onder meer de rotonde bij Terprâne/Bútlânswei om de recente aangelegde fietsstroken te bespreken en ook de beplanting aan te kaarten (dit kan wel wat fraaier). Ook de opgeknapte speeltuin De Bernefreon en de groenstrook aan de Douwemastrjitte zijn bezocht. De wens om hier zo snel mogelijk nieuwe woningen te realiseren blijft. Daarnaast nam de groep de tijd om het sportveld, momenteel onder renovatie, te bekijken en de noodzaak tot vervanging van de brug bij Oude Schouw duidelijk te maken. De functie die deze brug heeft in de ontsluiting van Jirnsum en omgeving is voor een ieder glashelder.

Het doel van de rondgang was natuurlijk niet enkel om problemen bij de raadsleden aan te kaarten, maar vooral om een breder beeld te geven van wat er leeft in ons dorp – zowel successen als uitdagingen. Plaatselijk Belang Jirnsum waardeert de oprechte betrokkenheid van de FNP-raadsleden en kijkt terug op een constructieve en waardevolle ontmoeting.