Katholieke school weigert samenwerking in Jirnsum

 

JOSÉ HULSING
Er woedt een kleine schoolstrijd in Jirnsum. De katholieke Sint Radboud wil geen samenwerkingsschool beginnen met de openbare It Tredde Sté.

„Ik stond perplex.” Bestuursvoorzitter Arjette de Pree van de scholenkoepel voor openbaar onderwijs
Proloog kreeg vorige week een telefoontje van interim-bestuurder Henk Huberts van de katholieke Bisschop Möller Stichting (BMS) met een onaangename én onverwachte boodschap: de Raad van Toezicht van de BMS houdt vast aan het bestaand beleid en Huberts zegt daarom nee tegen een samenwerkingsschool. De Pree: „Ik ben heel erg teleurgesteld. Ik vind het voor de ouders van onze school heel vervelend en voor het dorp evengoed.”

De Sint Radboud (110 leerlingen) en It Tredde Sté (50 leerlingen) zitten sinds 2013 in hetzelfde schoolgebouw aan de Dekamastrjitte. Volgens De Pree besloten zij en de toenmalige, inmiddels afgetreden bestuurder van de BMS in september 2023 tot een onafhankelijk draagvlakonderzoek naar een samenwerkingsschool. Dit is een school waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt aangeboden en beide richtingen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken.

‘Twee scholen zorgt ook voor verdeeldheid’

De Pree: „De leerlingenpopulatie in Jirnsum schommelt de laatste jaren rond de 150 kinderen. Vijf jaar geleden was de openbare school het grootst, nu de katholieke. Gezien de huidige getalsverhouding was mijn inzet: één samenwerkingsschool onder bestuur van de BMS met de huidige directeur van de Sint Radboud aan het roer, maar ook met een identiteitscommissie die ervoor waakt dat zowel het katholieke als het openbare karakter behouden blijft.”

Het onderzoeksbureau ging in gesprek met de onderwijsteams, de directies, de medezeggenschaps-
raden en de ouders van beide scholen. Ook Plaatselijk Belang werd bevraagd en er werd een avond in het dorp georganiseerd om de bewoners te horen. De betrokkenen bij It Tredde Sté zijn positief over een samenwerkingsschool en ook veel dorpsbewoners hebben volgens De Pree liever één school dan twee. „Twee scholen biedt ouders keuze, maar zorgt ook voor verdeeldheid in het dorp.”

‘Als samenwerkingsschool moet je geven en nemen’

Het haalbaarheidsonderzoek zou in januari gedeeld worden met de ouders van beide scholen en de inwoners van Jirnsum. Bestuurswisselingen bij BMS zorgden voor vertraging. Het rapport is nog altijd niet openbaar gemaakt. Toen Henk Huberts in april aantrad als interim-bestuurder, heeft De Pree rap contact met hem gezocht. „Omdat het zo lang duurde was er onrust ontstaan onder onze ouders. Die wilden weten waar ze aan toe zijn.” Volgens De Pree leek Huberts aanvankelijk positief te staan tegenover een samenwerkingsschool.

Nu zegt Huberts: „De constructie van een samenwerkingsschool is heel erg lastig. Als je dat traject ingaat moet je ook nieuw beleid en een nieuwe visie maken. Het levert dynamische gesprekken op. Wij hebben een hele mooie school in Jirnsum die zeer goed bekend staat en zeer goed scoort. Als je een samenwerkingsschool begint moet je geven en nemen. Dit betekent dat we een deel van onze keuzes moeten inleveren. Omdat je het goed doet, heb je heel veel tevreden ouders die niet blij zijn als hun school een geforceerde andere school wordt.”

‘Het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs’

Huberts verschilt met De Pree van mening over de insteek van het onderzoek. Volgens hem was de vraag veel breder dan alleen een onderzoek naar een samenwerkingsschool: kunnen wij in Jirnsum één school creëren, als in één Integraal Kindcentrum? „Er is nu een hele vervelende situatie ontstaan’’, beaamt Huberts. „Het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs, daar ben ik me van bewust. Misschien hadden we als beide besturen eerder moeten beseffen dat dit ook een uitkomst kon zijn.”

De Pree noemt de houding van de BMS niet meer van deze tijd. ,,Je wilt een sterke school, voor een sterk dorp, maar wel voor álle kinderen. We gaan niet zomaar onze openbare school aan een katholieke school geven.’’ Binnenkort gaat ze weer om tafel met de ouders van It Tredde Sté om te bespreken welke scenario’s er voor de toekomst zijn.

Bron: Leeuwarder Courant

 

Bekijk hier de rapportage van het draagvlakonderzoek

 

 

Foto: Siep van Lingen