Update Jeu de Boules Kennismakingcompetitie

 

JIRNSUM60PLUS in samenwerking met De Baltsjegoaiers organiseren een

Jeu de Boules “kennismakingcompetitie”

Spelen is mogelijk op 25, 26, 27 en 28 juni 2024 in de tijdblokken 14:00 – 17:00 en 19:00 – 21:00 uur.

Locatie: De Bining, op de Jeu de Boules banen, te Jirnsum.

Op basis van individuele inschrijving worden door de organisatie teams samengesteld en kunt u kennismaken Jeu de Boules en met de medespelers! U kunt zich inschrijven door middel van het aanmeldingsformulier en daarop aangeven in welk tijdsblok (of blokken) u graag wilt spelen. Kosten
€ 2,50 per tijdsblok. Het aanmeldingsformulier kunt u aanvragen via mail: jirnsum60plus@gmail.com en deze vóór 10 juni ingevuld te retourneren of in te leveren bij M. de Jong, Douwemastrjitte 44 of bij K. Betten, Kerkebuurt 1a te Jirnsum. De definitieve indeling wordt bepaald aan de hand van het aantal deelnemers.

Daar waar gezelligheid en meedoen belangrijker zijn dan winnen!
(Het is maar een spelletje).
Voor ballen en een kop koffie / thee wordt gezorgd en de kantine is open!