Vandalisme bij de Sportaccommodatie

Inbraak Kaatshok
Helaas is er ingebroken in het Kaatshok. Via de afgesloten Jeu de Boules baan zijn de inbrekers aan de achterkant van het Kaatshok binnengekomen.

Waarschijnlijk was het bij de daders bekend dat hier het bier in opslag stond, want zijn ongeveer 20 flesjes bier meegenomen en er is een golfplaat vernield. Na het nuttigen zijn de flesjes kapot geslagen op Jeu de Boules baan en ook rondom de kantine liggen glasscherven!

Vlag
Natuurlijk is de ramp in Turkije en Syrië niemand van jullie ontgaan. De clubs van het sportcomplex wilden ook hun medeleven tonen door de clubvlaggen halfstok te hangen. Alex Keskin (lid van VV Irnsum) en zijn familie zijn hierbij zwaar getroffen en dat raakt ook “ons”. Helaas is de vlag op het veld kapot gescheurd. Diep triest!

Tribune
Er hangt geregeld jeugd rond op het complex en in de tribune. Op zich, geen probleem, maar troep achter laten en vernielen kan toch niet de bedoeling zijn? Er waren diverse stoeltjes vernield of beschadigd. Wij hopen op meer sociale controle en dat ouders de jeugd er op wil wijzen dat dit allemaal tot stand komt door vrijwilligers en dat we er met elkaar trots op zijn dat we zo’n mooi sportcomplex hebben.

De Club van 100 heeft alle stoeltjes in de tribune vervangen door nieuwe, het ziet er weer keurig uit! Hopelijk blijft dat zo.


Verbetering van de velden
Positief nieuws is dat de veldcommissie van onze voetbalvereniging o.l.v. Jelle v.d. Velde en Piet Elzinga samen met Gemeente en BV Sport het besluit hebben genomen om beide wedstrijdvelden te verbeteren. Er is gekozen voor DrainTalent. In het kort: nieuwe drainage zorgt bij droogte voor aanvoer van water uit het reservoir en bij veel regen voor een versnelde afvoer. De veldcommissie en BV Sport hebben enkele plaatsen in het land bezocht die dit systeem al in gebruik hebben.

De grasmat wordt ook verbeterd en er komt verlichting op beide velden, hierdoor kan er ook op de velden getraind worden en kunnen er in de avond (oefen)wedstrijden worden gespeeld. Renovatie gebeurt in 2 jaar, dit jaar 1 veld en volgend jaar het 2e veld, zodat alles door kan gaan, ook het kaatsen.

Fase 2 van de verfraaiing van het sportcomplex zit in de eindfase, naast de kleedkamers is alles betegeld en zijn de speeltoestellen geplaatst.

Oproep
Het bestuur van de Stichting is op zoek naar een secretaris, wie o wie? Schroom niet: 4 x per jaar bijeenkomen, dus dat valt mee. Meld je a.u.b. bij ons.

Namens het bestuur van de Stichting Beheer Sportaccommodatie Jirnsum,

Bauke de Haan.