Update JEK & uitnodiging Energie info markt

Het is alweer enige tijd geleden dat u van ons gehoord hebt. Uit de geluiden in het dorp zou je kunnen opmaken dat wij als bestuur weinig doen, maar het tegendeel is het geval. Zoals u wellicht weet hebben we een flinke klap gehad met het overlijden van onze voorzitter Jaap Goos  en niet lang daarna met het overlijden van onze secretaris Reiner Yntema. Uiteraard hebben die gebeurtenissen de nodige impact gehad op ons als bestuur.

Inmiddels is het bestuur aangevuld met Willy de Jong en Hans van Reenen en is de draad weer opgepakt.

Met het deels nieuwe bestuur hebben we eerst pas op de plaats gemaakt: we hebben geïnventariseerd  en onderzocht wat de situatie is waar we nu voor staan, wat we tot nu toe hebben gedaan en wat het effect daarvan is. Op basis van die analyse willen we een plan van aanpak opstellen voor 2023.  De missie van de JEK blijft een bijdrage leveren aan het behoud van een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen’. We willen dat vooral bereiken door Jirnsum duurzaam en onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen, o.a. van belang omdat we in 2030 van het huidige aardgas af moeten zijn.

 

Die verduurzaming zou kunnen worden bereikt met het 1. Isoleren van panden, 2. zonnepanelen, 3. windmolens, 4. hydrothermiek en 5. biovergisting. Daarbij doen zich echter de nodige complicaties voor: voor een deel een kwestie van geld (isoleren is gewoon duur en het is niet altijd duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor leningen en subsidies), voor een deel een kwestie van techniek (bijvoorbeeld het overbelaste netwerk) en voor een deel ambtelijke traagheid, bijvoorbeeld de provinciale overheid die weinig meewerkt. 

Bovenstaande maakt dat het bestuur van de JEK zich in 2023 vooral zal richten op:

  • de mogelijkheden van isolatie en de financiering daarvan. 
  • preventie, ‘op wat je niet gebruikt hoef je niet te bezuinigen’
  • een vervolg van het zeer geslaagde project met kinderen van de basisschool.
  • Omdat mobiliteit een groot deel vormt van onze ecologische voetafdruk en het Openbaar Vervoer verder afneemt, onderzoeken of er belangstelling is voor 1 of meerdere elektrische deelauto’s voor het dorp.

Verder blijven wij telkens kijken naar alle opties en hoe die zich ontwikkelen, maar richten wij ons vooral op alles wat nu al binnen ons bereik en uitvoerbaar is.

 


Energie info Markt

Op 13 April zal de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje een Energie info Markt gaan organiseren waar u – als particulier woningbezitter en als huurder – met diverse partijen in gesprek kunt en informatie kunt krijgen over de financiële en technische kanten van isolatie, besparing en opwekking. Er is veel ruimte voor gesprek en vragen.

Vertegenwoordigd zullen in ieder geval zijn:

  • De Gemeente Leeuwarden; o.a. voorlichting over subsidies en financiering,
  • Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje,
  • Elkien; voor al uw vragen als huurder,
  • Diverse particuliere partijen uit de regio; die kunnen helpen met bijv. verduurzamen,
  • Etc.

ALV Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje – Voorafgaand aan de Energie info Markt – start ALV 19:30.

Houd onze nieuwskanalen in de gaten voor de definitieve invulling van de avond.

 

Met energieke groet,

Willy de Jong (voorzitter), Hans van Reenen, Katrin Herzberg,

Tamir Herzberg, Kees Uil (penningmeester), Christian Niemarkt (secretaris)

 

1. Goed isoleren is een dure grap waarvoor lang niet iedereen de benodigde middelen heeft. Aantrekkelijke subsidies beginnen nu, onder druk van de hoge gasprijs, pas vorm te krijgen. Bijkomend probleem is dat er slechts moeizaam de handen te vinden zijn die de isolatie kunnen uitvoeren.

2. Zonnepanelen zijn een zeer goede optie, alleen de stroom die dat oplevert kan niet door het overbelaste net worden afgevoerd de eerste 4, 5 jaar.

3. Een Windmolen zou ons ook goed kunnen helpen bij ons streven maar daar werkt de Provincie niet aan mee, iets dat wellicht verandert met de komende verkiezingen.

4. Hydrothermiek om warmte te halen uit het buitenwater voor een eventuele warmtepomp  is een mooie optie voor een dorp aan de rivier. De gemeente wil daarvoor met ons een pilot uitvoeren maar een reactie op de aanvraag voor subsidie in Brussel kan wel 2 jaar op zich laten wachten.

5. Biovergisting zou met de melkveehouders rondom ons dorp een optie zijn maar die techniek is in de laatste fase van ontwikkeling en vergt van ons als bestuur nog de nodige oriëntatie.