Biodiversiteit De Terprâne

Door Verhoeve Groen uit Jirnsum is een projectplan opgesteld genaamd:

Biodiversiteit De Terprâne Jirnsum, van een kale berm naar een biodiverse berm!

Waarom?

We willen af van 3x per jaar een volledig kaal geschoren berm, Waarbij geen ruimte is voor flora en fauna. Een natuurlijke berm en overgang van het dorp naar het agrarisch gebied.

De aanleiding

Al vele jaren rijden wij als groenaannemer langs de saaie en vaak gekortwiekte bermen langs de Terprâne te Jirnsum! In het verleden werden deze bermen net wanneer ze volop in bloei stonden gekortwiekt met een klepelmaaier waarbij het maaisel bleef liggen. De laatste jaren worden de bermen ca 3 keer per jaar geklepeld met een grote klepelmaaier met zuiger.

Tevens ligt er een prachtige waterpartij tussen het dorp en de Terprâne welke je niet ziet door het riet wat er langs groeit, daarnaast is de oever hier veel te steil om enige biodiversiteit te creëren.

Ons inziens biedt dit geweldige kansen om dit om te vormen naar een biodiverse berm op de overgang van het dorp naar het landelijke gebied.

Dit projectplan hebben wij ingediend bij de Provinsje Fryslân welke hiervoor een subsidie heeft toegekend om aan de slag te gaan met het vergroten van de biodiversiteit in deze berm.

Daarna hebben wij bij de gemeente een bewonersinitiatief ingediend om het beheer van deze berm over te nemen van de gemeente en aan de slag te gaan met het vergroten van de biodiversiteit. 

Nu hebben vorig jaar de eerste werkzaamheden plaatsgevonden, zo is het maaibeheer aangepast waarbij er extensiever gemaaid wordt en daarbij ook delen zijn blijven staan zodat daar insecten kunnen schuilen etc.

Tevens zijn er een paar hoekjes van de berm afgeplagd welke worden ingezaaid met kruiden welke hier van oorsprong in de omgeving voorkomen.

Dit jaar moeten de eerste resultaten zichtbaar gaan worden en daar willen wij ook graag de omgeving bij betrekken, in juni (datum volgt) willen wij dan ook graag de bewoners van Jirnsum eens meenemen door de berm om te laten zien wat er al groeit en bloeit en wat wij de komende tijd willen gaan doen om de biodiversiteit nog verder te vergroten. Daarnaast zullen wij de berm een aantal keren per jaar monitoren, dan wordt er vastgelegd wat voor flora en fauna er op dat moment aanwezig is.