Sint Maarten 2023

Dit jaar vieren wij Sint Maarten op zaterdag 11 november a.s.!

Voor alle peuters en basisschoolkinderen wordt er een lampionnenoptocht georganiseerd. Om kwart over vijf kunnen alle kinderen en hun ouders verzamelen bij de speeltuin op de Terp.

Om half zes zal de optocht beginnen.

We zouden graag zien dat, tijdens de optocht, de kleuters en ook de peuters met hun ouders voorop lopen. Gevolgd door de kinderen uit de midden- en bovenbouw van de basisschool. 

We lopen achter het draaiorgel de volgende route: De Terp, Douwemastrjitte, Kerkebuurt, Himdyk, Dekemastrjitte, Douwemastrjitte en de Terp.

Na de optocht kunnen de kinderen bij de deuren langs gaan.

Wij verzoeken u niet eerder met de traktatie te beginnen, dan na de optocht.

Met vriendelijke groet,

Sint Radboud & obs It Tredde Sté