Stand van zaken werkzaamheden bestaande pijpleiding

Vorig jaar heeft Vermilion Energy diverse controles en inspectie- en onderhoudswerkzaamheden in ons bestaande leidingtraject uitgevoerd tussen Boazum en Grou. De allerlaatste afwerking in het veld wordt, door de weersomstandigheden, later in het jaar gedaan. Via deze weg informeert Vermilion Energy jullie over de laatste stand van zaken.

Werkzaamheden aan pijpleiding tussen Boazum en Grou

Zoals eerder aangegeven, zijn ze in augustus gestart met de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande pijpleiding en zijn er meerdere activiteiten uitgevoerd op de locaties aan het leidingtraject. Voor de kerst zijn de activiteiten aan de bestaande leiding afgerond en is deze getest. De afwerking van de bovengrond voeren ze, afhankelijk van de weersomstandigheden, verder in 2024 uit. Het grootste deel is dus klaar, maar dit betekent dat er in het landschap nog wel activiteiten te zien kunnen zijn.

Bestaande leiding in gebruik nemen

Vermilion Energy start op twee locaties de productie weer op: Rauwerd-2 (Rijksweg, Jirnsum) en Grouw-2 (De Klif, Grou). Daarnaast wordt ook de productie vanaf de locatie bij Toppenhuzen opgestart in het voorjaar. De nieuwe leiding wordt verbonden met de locatie bij Boazum om ook dit gas te kunnen transporteren naar het gasbehandelingsstation in Garyp. De werkzaamheden voor de nieuwe pijpleiding tussen Toppenhuzen en Boazum zijn nog bezig.

 Activiteiten dag en nacht op locatie

Eind vorig jaar heeft Vermilion Energy op de locatie aan de Rijksweg nog veel werkzaamheden uitgevoerd om de put weer in gebruik te kunnen nemen. Er zijn nog vervolgwerkzaamheden nodig en deze voeren zij op dit moment nog uit. De werkzaamheden worden voor een belangrijk deel overdag uitgevoerd, een aantal werkzaamheden kunnen helaas niet worden onderbroken en worden daarom aansluitend uitgevoerd. Er gaan daarmee ook verschillende werkzaamheden ’s nachts plaatsvinden, waarvoor licht brandt op de locatie. Dit is uiteraard zichtbaar. We verwachten dat de werkzaamheden ongeveer een week duren. Door externe factoren, zoals weer of andere omstandigheden, kan de planning anders lopen.

Verder gaat Vermilion Energy eind januari/begin februari ook de put op de locatie aan de Klif bij Grou opstarten. Deze werkzaamheden zijn alleen overdag.