Petitie “Behoud Openbaar en Katholiek Onderwijs in Jirnsum”

Hallo Jirnsum(ers),

Als inwoner van Jirnsum heb je als het goed is de petitie “Behoud Openbaar en Katholiek Onderwijs in Jirnsum” in de brievenbus ontvangen. Mogelijk is deze inmiddels ook al weer opgehaald.

Deze petitie roept op tot het behoud van zowel de katholieke als de openbare identiteit in het basisonderwijs van Jirnsum. Met de aanstaande sluiting van de openbare school It Tredde Sté willen de ondertekenaars dat er één school komt waar zowel de katholieke als de openbare identiteit gerespecteerd, geïntegreerd en uitgedragen wordt. Dit om inclusiviteit, toegankelijkheid en gelijkheid voor alle kinderen in Jirnsum en omgeving te waarborgen.

Dit initiatief is genomen door enkele bezorgde dorpsbewoners (ondergetekenden), mede op basis van signalen die vanuit het dorp zijn opgepikt. We hebben getracht de petitie zo neutraal mogelijk te formuleren. Ook hebben we vrijwilligers met zowel een katholieke als openbare achtergrond bereid gevonden om ons te helpen.

“Wij denken dat een school waarin zowel de katholieke als de openbare identiteit gewaarborgd is, bijdraagt aan de sociale cohesie en het gemeenschapsgevoel in ons dorp. Laten we samen werken aan een toekomst waarin alle kinderen van Jirnsum kunnen blijven profiteren van inclusief en kansrijk onderwijs. Waar elk kind zich welkom voelt, ongeacht achtergrond, gedachtegoed of religie.”

Het vervolg

Als alle handtekeningen binnen zijn, worden de resultaten aangeboden aan de besturen van beide stichtingen, beide schooldirecties, de onderwijsinspectie en de wethouder. Wij hopen dat dit een signaal is voor de betrokken partijen om conclusies te trekken en in het belang van Jirnsum, en vooral de kinderen van Jirnsum, passende vervolgstappen te ondernemen.

Oud-Jirnsumers

Wij ontvingen ook signalen dat oud Jirnsumers steun willen betuigen. Dat kan. Zij kunnen dit doen door een email te sturen met daarin de naam of namen en optioneel de leeftijd en reden waarom ze deze petitie steunen. Ook wanneer je de petitie niet steunt kun je een mail sturen. In dit geval horen we ook graag waarom niet. Gebruik in alle gevallen dit emailadres:

openb.en.kath.onderw.jirnsum@gmail.com

Petitie niet ontvangen?

Woon je in Jirnsum maar heb je toch geen petitie ontvangen? Onze excuses. Je kunt deze alsnog bij een van de ondergetekenden opvragen of een email sturen zoals hierboven beschreven.

Overige correspondentie

Ook overige correspondentie kun je mailen naar bovengenoemd emailadres.

Namens:

Sandra Nugteren (it Kampke 3)

Rienk de Vries (De Stripe 3)

Ingrid Heins (Rijksweg 56)

(e.v.a.)