Laden Evenementen

« Alle evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Skiednis fan Jirnsum sintraal yn lêzing Symen Schoustra

oktober 28, 2023 tijdstip: 13:15 - 15:30

De Fryske Akademy bestiet 85 jier. It Genealogysk Wurkferbân fan ‘e Fryske Akademy organisearret dêrom, yn ‘e mande mei de Fryske Rie foar Heraldyk, in middei oer de skiednis fan it doarp Jirnsum. Op sneon 28 oktober jout histoarikus Symen Schoustra yn kafee De 2 Gemeenten yn Jirnsum twa lêzingen: oer de namme Scarwier en de geografyske histoarje fan de gritenij Raerderhim, en oer de Jirnsumer suvelfabryk. Heraut Jelle Terluin fan de Fryske Rie foar Heraldyk komt fertelle oer de flagge en it wapen fan Jirnsum. It begjint om 13:30 oere, de tagong is fergees.

Meer weten? lees hier het hele nieuwsbericht 

Nederlands

De Fryske Akademy bestaat 85 jaar. Het Genealogisch Werkverband van de Fryske Akademy organiseert daarom, samen met de Fryske Rie foar Heraldyk, een middag over de geschiedenis van het dorp Jirnsum. Op zaterdag 28 oktober geeft historicus Symen Schoustra in café De 2 Gemeenten in Jirnsum twee lezingen: over de naam Scarwier en de geografische historie van de grietenij Raerderhim, en over de Jirnsumer zuivelfabriek. Heraut Jelle Terluin van de Fryske Rie foar Heraldyk komt langs om te vertellen over de vlag en het wapen van Jirnsum. De lezingen beginnen om 13:30 uur, de toegang is gratis.

Meer weten? lees hier het hele nieuwsbericht 

 

Gegevens

Datum:
oktober 28, 2023
Tijd:
13:15 - 15:30
Evenement Categorie:

Locatie

Gegevens

Datum:
oktober 28, 2023
Tijd:
13:15 - 15:30
Evenement Categorie:

Locatie