Werkgroep Historie

Sinds 2023 is een deel van de zaken waar Stichting Keunst en Kultuer Jirn-summertime zich mee bezighield, overgegaan naar Plaatselijk Belang Jirnsum en is de werkgroep Historie opgericht. Wij houden ons bezig met een groot aantal zaken, waarbij we de geschiedenis van het dorp Jirnsum willen borgen: 

  • In het dorpsarchief wordt een groot aantal stukken bewaard. Heel divers: er zijn stukken van diverse verenigingen, de jaargangen van de Stim fan Jim maar ook vaandels en andere bijzonderheden. Zo is er ook foto- en filmmateriaal van Gerlof Palma, die groenteboer was en woonde op de Rijksweg 89.  
  • De fotoborden die u langs de Rijksweg vindt. De laatste die toegevoegd is, is die van dominee Keuning, die met name in de 2e Wereldoorlog een belangrijke rol speelde in de onderduikerswereld.
  • Er is een groep bezig met een boekje over alle winkels die vroeger aan de Rijksweg te vinden waren.  Compleet met verhalen en foto’s. 
  • Een nieuw monument om de Jirnsumer slachtoffers van de 2e wereldoorlog te herdenken. 
  • En last  but not least zijn we bezig met “het bestaande historisch erfgoed van Jirnsum op een professionele wijze bij elkaar brengen, en voor een ieder toegankelijk maken, op een digitaal online platform..  Het is de bedoeling dat wij daar oud fotomateriaal, maar ook verhalen, de geschiedenis van personen, bedrijven, kerken, scholen, feesten, verenigingen en zo meer gaan vastleggen. Op dit moment zijn we druk bezig met de eerste stappen, het verzamelen van ‘wat is waar’, maar ook met het digitaliseren van oud foto- en filmmateriaal.

Hierbij ook een oproep aan Jirnsumers en oud Jirnsumers: mocht u de beschikking hebben over oude foto’s van het dorp Jirnsum of ander materiaal waarvan u meent dat dit bewaard moet worden, neem dan contact op met een van de  onderstaande personen. Foto’s het liefst met namen en data.  

Rienk de Vries, Koos Stornebrink, Abe Buwalda, Ed den Dulk, Sake Janse en Tineke Visser.

Contact kan ook via ons email-adres: historiejirnsum@gmail.com