Dorspvisie en bestuursverkiezing

,

Zoals jullie weten heeft Jirnsum een nieuwe dorpsvisie! Met daarin veel mooie plannen voor werkgroepen van het PBJ, andere verwante werkgroepen en wellicht ook nog op te richten werkgroepen. Het lijkt ons goed idee om daarin mogelijk samen op trekken, waar dat zinvol en handig is.

Vandaar dat op donderdagavond 2 juni een aantal werkgroepen en PBJ een keer bij elkaar gaan komen, om te horen wat iedereen gaat doen en te bespreken hoe we elkaar kunnen aanvullen, helpen, wie de regie heeft over gezamenlijke wensen, etc.
Hoe we contact houden met elkaar en natuurlijk ook om bij te praten.

Zou je willen bijdragen bij de implementatie van de dorpsvisie en ben je geïnteresseerd om plaats te nemen in één van de werkgroepen van PBJ dan ben je welkom op 2 juni om 20.00 uur in het Kattehûs.

We starten om 19.30 uur eerst met iets anders, we hebben een korte ingelaste versie van een ledenvergadering waarin we een kandidaat bestuurslid PBJ aan jullie willen voorstellen en mogelijk benoemen. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 2 juni 18.00 uur via het mailadres van Plaatselijk Belang Jirnsum: secretaris.pbi@gmail.com

Donderdag 2 juni in het Kattehûs:
19.30 Bestuursverkiezing                               (iedereen is welkom)
20.00 Implementatie dorpsvisie                 (voor (potentiële) werkgroepleden)

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet,

Plaatselijk Belang Jirnsum