AED & reanimatie herhalingscursus

Door ziekte zijn de andere data komen te vervallen. Op dinsdag 1 november om 19:00 uur is nog ruimte. 

Een AED kan van levensbelang zijn bij een hartstilstand. Daarom vindt er binnenkort herhalingscursussen voor AED en reanimatie in de sportkantine plaats.

De cursus is toegankelijk voor iedereen uit Jirnsum. Dus ook mensen die nog niet eerder een cursus hebben gevolgd.

Opgave bij Bauke de Haan 06-53790182 / bkdehaan@hetnet.nl