Jong talent opgelet! Stichting HVS breidt haar werkgebied uit

De Stichting HVS (Stichting Hoektra-Viersen-Steenendam) breidt haar werkgebied uit naar de inwoners van de omringende dorpen Idaerd, Aegum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum. De Stichting richt zich op jongeren uit de bovengenoemde dorpen, die talentvol zijn op cultureel, sociaal of sportief gebied. Deze jongeren willen zij de kans geven om hun talent verder te ontwikkelen.

Dat betekent dat inwoners van de bovengenoemde dorpen vanaf nu een aanvraagformulier kunnen invullen en financiële ondersteuning kunnen aanvragen. Op de site van de Stichting is een aanvraagformulier te vinden voor zowel personen als verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. De aanvragen worden door het bestuur  beoordeeld en de aanvragers krijgen voor eind juli bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt.

Ben je geïnteresseerd, kijk op onze website www.stichtinghvs.nl voor meer informatie en denk je in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, vul een aanvraagformulier in voor 15 februari 2023.

[button size=medium style=less_round color=red align=left url=https://stichtinghvs.nl] Meer informatie[/button]