Bestaand historisch erfgoed Jirnsum bij elkaar brengen

Op 25 oktober j.l. werd er in Café Restaurant “ de Twee Gemeenten een presentatie gegeven over het opzetten van een historische database door de firma DeeEnAa. Al vanaf eind 2021 is een werkgroep o.l.v. Abe Buwalda en Ed den Dulk een overleg opgestart om, net als andere Friese dorpen, te komen tot een Digitale historie Jirnsum. Bijgestaan door Bastiaan Blauw, Rienk de Vries en Symen A. Schoustra werden er al onderzoek gedaan over de reeds bestaande systemen. Bauke Folkertsma van de firma DeeEnAa hield een zeer heldere uiteenzetting over zijn historische database systeem, dat al door meerdere Friese dorpen wordt geïmplementeerd.

Dit systeem sprak de aanwezigen wel aan, gelet op de lage instap prijs voor het systeem en de begeleiding bij de opzet van een dergelijk systeem. Op 15 november 2022 wordt er een beslissing genomen over het systeem waarmee de historische database wordt opgebouwd. Uiteraard moet er dan tevens een start worden gemaakt met het rekruteren van enthousiaste Jirnsumers, die met ons dit tot de verbeelding sprekende project willen meewerken.

Geïnteresseerden kunnen zich nu al opgeven bij Abe Buwalda, tel 06-16 21 99 23.

Ed den Dulk en Abe Buwalda.