Algemene Ledenvergadering PBJ

Save the date

Algemene Ledenvergadering

Plaatselijk Belang Jirnsum

Donderdag 23 maart 2023 om 20.00 uur.

Dorpshuis it Kattehûs – zaal open vanaf 19.30 uur.

 

Op donderdag 23 maart 2023 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ).

De vergadering begint om 20.00 uur.
Alle dorpsgenoten (leden en niet leden van PBJ) zijn van harte uitgenodigd. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs zodat wij u op de hoogte kunnen brengen van onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen in Jirnsum. 


De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van PBJ en de notulen van de vorige jaarvergadering kunt u lezen in de Stim van februari.

 


Heeft u vragen dan kunt u mailen naar: secretaris.pbi@gmail.com

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Plaatselijk Belang Jirnsum.