Nieuw afvalbeleid: Goed terecht in Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is gestart met het nieuwe afvalbeleid: ‘Goed terecht in Leeuwarden’. In het eerste jaar krijgt u via de Omrin Afvalapp inzicht in uw hoeveelheid restafval. Door beter afval te scheiden en afval te verminderen, verkleint u uw hoeveelheid afval. Vanaf 2023 verdelen we de kosten voor afvalverwerking op een andere manier. U betaalt dan minder als u uw afval goed scheidt en minder restafval inlevert. Dat is beter voor het milieu.

Meer informatie leest u in de onderstaande flyer.