Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang

jirnsum-dronefoto

Op donderdag 23 maart 2023 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ). De vergadering begint om 20.00 uur.


Alle dorpsgenoten (leden en niet leden van PBJ) zijn van harte uitgenodigd. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs zodat wij u op de hoogte kunnen brengen van onze activiteiten in het afgelopen jaar en de laatste ontwikkelingen in Jirnsum. 


De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van PBJ treft u hieronder aan.


Wilt u voorafgaand inzicht in de vergaderstukken of heeft u andere vragen dan kunt u mailen naar: secretaris.pbi@gmail.com


Met vriendelijke groet, 

Bestuur Plaatselijk Belang Jirnsum.

 

Agenda jaarvergadering

 • 20.00 uur opening 
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Goedkeuren verslag jaarvergadering 24 maart 2022 
 • Financieel verslag 2022
  • Verslag door de penningmeester
  • Verslag van de kascommissie 
  • Benoeming nieuw lid van de kascommissie 
 • Jaaroverzicht 2022
 • Bestuurszaken
  • Linda Karsten, aftredend en herkiesbaar
  • Tineke Visser, aftredend en herkiesbaar
  • Engbert vd Weide, aftredend en herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen zich melden via de e-mail (secretaris.pbi@gmail.com) tot 24 uur voor de vergadering.

 • Rondvraag / ingezonden vragen
 • Afsluiting formele deel jaarvergadering

———————PAUZE———————

 • Presentaties van verschillende werkgroepen