Voortgang wonen op Groenstrook

Na de teleurstelling dat de geplande huizen op de groenstrook aan de Douwemastrjitte te duur geworden waren voor de belangstellenden (enorm gestegen bouwkosten), vond Kuub toch nog een bouwer die voor een lagere prijs een zevental woningen zou kunnen bouwen.

U heeft hierover laatst een flyer in de bus gehad.

Op 17 april was en weer een informatie avond in het Kattehus, waar zo’n 10 belangstellenden op af kwamen. Zij kregen daar een duidelijk verhaal van de te bouwen woningen, de voorzieningen en de prijzen.

Kuub brengt nu in beeld hoeveel van deze 10 belangstellenden door willen met dit project.

Als dat er voldoende zijn, wordt in een gesprek met de gemeente en Elkien de grondprijs afgesproken, waarna het proces verder in gang gezet kan worden. Wij zijn blij dat er toch nog mogelijkheden gevonden zijn om Jirnsumers, die graag in hun dorp willen blijven wonen, deze kans te bieden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Kuub: info@kuub.nl 

Werkgroep Woon&Leefomgeving 

PS: de werkgroep gaat zich na de zomer, naast de bestaande activiteiten, ook bezig houden met een mogelijke markt en met het verder vergroenen van Jirnsum. Het zou leuk zijn nog iemand extra in onze werkgroep te verwelkomen die mee wil denken!

Laat het ons weten. Je bent welkom!