Monument voor de gevallenen

Op 4 mei wordt er altijd stilgestaan bij de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurt bij veel dorpen bij ons in de buurt. Het dorp Jirnsum kent personen die in de Tweede Wereldoorlog door welke oorlogshandelingen dan ook zijn overleden.

Deze personen hebben in Jirnsum geen monument waarbij de inwoners van Jirnsum hen kunnen gedenken. Er is nu een initiatief gestart met als doel een eigen monument voor de gevallenen op te richten. Er wordt druk gewerkt aan een passend monument met de daarop de namen.

Graag zouden wij weten of er meer inwoners door een oorlogshandeling zijn overleden.
Namen kunnen worden doorgegeven aan: Abe Buwalda, tel. 0616219923.

 

Ed den Dulk

Hans van Reenen

Kees Rietveld 

Abe Buwalda