Verkeren en parkeren in Jirnsum – Werkgroep Woon- & Leefomgeving

Tijdens ons overleg met de gemeente Leeuwarden over de fietsroute hebben we ook nog een aantal andere zaken besproken die of in de dorpsvisie staan of via opmerkingen uit het dorp tot ons komen.

Ten eerste de steeds terugkerende opmerkingen over het teveel aan vrachtverkeer dat de verbodsborden negeert en toch via de Reinderswei ons dorp binnen komt. De gemeente heeft een tijdje gemeten om hoeveel verkeer dat gaat en dat viel hen ook tegen. Omdat destijds bij de aanvraag tot verbod de politie niet heeft ingestemd met het aanbrengen van verbodsborden, gaan zij hier niet op handhaven. Wat kan er dan nog wel? Bij uitzondering gaat de gemeente een tijdje posten langs de weg en brengt op deze manier in kaart om welke bedrijven het gaat die de overtreding begaan. Deze bedrijven worden door de gemeente aangeschreven om zich aan de regels te houden.

We gaan kijken wat het effect van deze maatregelen is.

 

Dan het parkeren.

Na de aanleg van de doorfietsroute door ons dorp valt op dat er meer op de stoepen geparkeerd wordt. Soms half, soms zelfs staan de auto’s volledig op de stoep geparkeerd! Naast dat het gewoon verboden is om op de stoep je auto te parkeren, raken daardoor ook de stoeptegels los. De stoep is niet gemaakt om dit gewicht te dragen. Bovendien wordt voor voetgangers (met kinderwagens, rollators etc.) de stoep op die manier ontoegankelijk en moeten zij via de straat om de auto’s heen lopen. 

Aan het begin van de Rijksweg noord wordt regelmatig op het gras geparkeerd. Hierdoor worden het gras en de boomwortels beschadigd. Bij deze dan ook de oproep om je auto in de daarvoor bedoelde parkeervakken te parkeren! Ook al is dat dan even een paar meter extra lopen naar je huis. (Heb je weer wat stappen voor de stappenteller erbij.. ☺) Ook is het fijn als we elkaar hier op een nette manier op aan blijven spreken. Met elkaar willen we toch ons dorp leefbaar en mooi houden!

Het te snel rijden op de Rijksweg wordt ook met bepaalde regelmaat door de gemeente gemonitord. Tot nu toe blijft dat binnen de bepaalde normen, al zijn er wel degelijk uitschieters te zien. Als je aan de weg woont is dat echt onaangenaam. De 30 regel is er voor ieders veiligheid, in het gehele dorp, laten we ons als inwoners van Jirnsum daar in ieder geval aan houden! 

Als laatste nog de mededeling dat de beschadigde lantaarnpalen aan de Rijksweg binnenkort zullen worden hersteld en opnieuw geschilderd.

Werkgroep Woon&Leefomgeving