Doe een aanvraag bij de stichting HVS

Voor 15 februari 2024 a. s. kunnen de inwoners van Grou, Idaerd, Aegum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum weer een financiële aanvraag doen bij de stichting HVS te Grou.

Vanaf 1 januari 2023 heeft de Stichting Hoektra-Viersen-Steenendam haar “werkgebied” uitgebreid naar de inwoners van de Grou omringende dorpen Idaerd, Aegum,  Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum.

In 2023 hebben we ook al aardig wat aanvragen binnengekregen uit de omliggende dorpen. Een paar voorbeelden; uit Wergea, de tegen de top aanzittende shorttrackster Lotte Donderwinkel, Werkgroep Biodiversiteit en Gymnastiekverenging UDI. Ook de VV Jirnsum kwam met een aanvraag net als de stichting Wartenster Wetter Wille en uit Reduzum de Stichting Iepen Loft Festival.

Ook dit jaar 2024 hoopt het bestuur van de stichting HVS op mooie aanvragen uit de bovengenoemde dorpen.

Op de site van de Stichting HVS  is een aanvraagformulier te vinden voor zowel  personen als verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld en de aanvragers krijgen voor eind juni bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt.

Ben je geïnteresseerd, kijk op onze website www.stichtinghvs.nl voor meer informatie. Denk je in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, doe een aanvraag en vul dan een aanvraagformulier in.

Aanvragen dienen voor 15 februari ingediend te zijn en in juni worden de aanvragen beoordeeld door het bestuur.

Graag zien we jullie aanvragen tegemoet.

Stichting HVS
p/a ’t Skûtsje 3
9001HH Grou
www.stichtinghvs.nl
stichtinghvs@hotmail.com