Over de vloer bij Autohandelaar Sebastiaan Nugteren

De Industriewei in Jirnsum. Samen met It String en de Wjitteringswei vormt dit al decennia ‘het industriegebied’ van Jirnsum. In oppervlakte vergelijkbaar met ons dorp. Net voorbij de Haalbouw, ook aan de rechterzijde, vallen meteen de tientallen tweedehands auto’s op. Ordelijk verdeeld over de terreinen van eveneens drie Jirnsumer autohandelaren. Het lijkt een verkleinde uitvoering van een occasionboulevard.

Voor mensen met een auto komt eens in de zoveel tijd de vraag weer naar boven. Rijden we met onze auto nog een poosje door of moet er misschien toch maar een nieuwe(re) komen? Maar dit is vaak niet de enige afweging die gemaakt moet worden. De huidige automarkt is een stuk dynamischer en meer aan verandering onderhevig dan flink wat jaren terug. Dat vraagt meer van de consument in het maken van afwegingen en uiteindelijk keuzes.

Om hier wat inzicht in te krijgen is ging de redactie op bezoek bij autohandelaar Sebastiaan Nugteren. Jirnsumer Sebastiaan zit al mooi wat jaren in dit bruisende vak. Hij is begonnen in Sneek:  occasions tot € 2000 en later tot € 5000. Maar sinds eind 2022 heeft hij een keurig ogend bedrijfspand met bovenwoning en terrein aan de Industriewei in Jirnsum aangekocht. Hier verkoopt hij tweedehands auto’s tot ca. € 15.000. In de aangrenzende panden zitten de bedrijven van Hofstra Autoservice en Hofstra Performance. “Ik ben trots op de hele uitstraling”, verteld Sebastiaan vanuit zijn nette kantoorruimte.

Digitalisering

Sebastiaan z’n handel bestaat voor 70% uit export en 30% uit particuliere verkoop. De inkoop doet hij vooral regionaal. De inkoop – in een netwerk via telefonische contact én gebaseerd op vertrouwen –  is het belangrijkste vind Sebastiaan. “Als de inkoop goed verloopt, loopt de verkoop ook naar wens.” We zoomen in op de particuliere verkoop. Die is veel aan verandering onderhevig geweest. Allereerst ingegeven door de digitalisering. Het zijn – uitzonderingen daargelaten – al lang niet meer alleen inwoners uit Jirnsum en wijde omgeving die naar de Industriewei voor een auto komen. Potentiële kopers komen volgens Sebastiaan van heinde en ver. En zelden komen ze op de dolle roes, het is vrijwel altijd op afspraak. En dat is wel handig ervaart Sebastiaan, dan kan je wat beter spelen met de soms schaarse tijd.

Dat op afspraak komen hangt samen met de fase van oriënteren en verkennen. Dit gaat namelijk al heel wat jaren via het internet aldus Sebastiaan. Potentiële kopers kunnen zo, zittend op de bank, de benodigde informatie over de auto bekijken, vergelijken en beoordelen. Het eerste contact loopt vaak ook digitaal. Soms willen ze nog wat aanvullende informatie. Maar in de meeste gevallen wordt gevraagd de inruilwaarde te bepalen. Het antwoord daarop leidt al dan niet tot een afspraak. Sebastiaan benadrukt dan dat het geven van een inruilwaarde altijd onder voorbehoud is. Logisch zou je veronderstellen, de auto’s zijn immers nog niet fysiek bekeken. Maar sommige potentiële kopers denken dat de inruilwaarde al meteen vaststaat. Sebastiaan: “Maar dit is alleen het geval als uiteindelijk het totale plaatje klopt.”

Afwegingen maken

Het hebben of kunnen vrijmaken van geld is uiteraard de meest belangrijke afweging voor het kopen van een auto. Zonder geld geen overeenkomst. En daaraan gekoppeld een aantal terugkerende kosten: brandstof,  wegenbelasting, verzekeringspremie en onderhoud. Niet een ieders portemonnee is hetzelfde gevuld. Maar hier heeft de handel hier en daar weer handig op ingespeeld. Je ziet in vergelijking tot decennia terug meer bedrijven die zich specialiseren. Bijvoorbeeld door alleen voor een garage (reparatie en onderhoud) óf handel te kiezen. Dat laatste kan dan ook nog eens in een bepaalde prijsrange. Sebastiaan is hier een goed voorbeeld van. Dit gold zowel voor zijn periode in Sneek als nu in Jirnsum. Hoewel de eerste oriëntatie bijna altijd digitaal gaat, weet je wel dat bij deze garages vanuit jouw budget meer kans is op een bredere keuze.

Voor een groeiend aantal consumenten speelt naast geld ondertussen ook verduurzaming en milieuaspecten een rol bij het maken van een keuze voor hun (volgende) auto. Wil je weer een door benzine of  schaarser wordende diesel aangedreven auto? Of is zo langzamerhand tijd om over te stappen op hybride of zelfs volledig elektrisch? Bij de laatste variant heeft de consument nogal wat twijfels merkt Sebastiaan. Zeker als het om een occasion gaat. Is de accu nog wel goed (vrij prijzig bij reparatie en zeker vervanging)? Is het bereik wel voldoende? Moet ik thuis kostbare voorzieningen treffen om de auto te kunnen opladen? Volgens Sebastiaan zal de komende jaren, wanneer er veel elektrische auto’s uit de lease komen, moeten blijken hoe deze handel vorm krijgt.

Altijd in beweging

De gehele autohandel kent overigens net als het ‘gewone’ leven pieken en dalen. De ene dag is zeker de andere niet, maar het is altijd in beweging. En dat maakt het juist ook weer mooi vind Sebastiaan. Zo leek de handel tijdens Corona en het begin van de oorlog in Oekraïne stil te vallen. (“iedereen is dan eerst heel voorzichtig”). Maar onder druk is alles vloeibaar: er ontstond door nieuwe ideeën weer spontaan een andere handel. “Maar, hier moet je wel mee om kunnen gaan. En soms risico’s durven te nemen.” Al met al is Sebastiaan zeer tevreden met wat hij heeft bereikt. En nu zeker met z’n bedrijf in Jirnsum.

Het bezoek van de redactie aan de enthousiast vertellende Jirnsumer autohandelaar loopt bijna ten einde als er een witte VW Passat het terrein komt oprijden. “Een mogelijke koper uit Utrecht”, zegt Sebastiaan. “Mooi op tijd, volgens afspraak.” Sebastiaan loopt de koper tegemoet. Ook op het terrein van Hofstra Autoservice lopen wat geïnteresseerden rond. Het is een indicatie dat er in de autohandel altijd wel reuring is en zal blijven.