Vierde Walking Football toernooi VV Irnsum

Op 27 maart 2024 werd dit toernooi gehouden op het hoofdveld van ons sportpark. Op een enkel regenbuitje na was het prima voetbalweer. De toernooi-organisatie had wederom alles tot in de puntjes geregeld.

Ook bij deze editie van het toernooi bleek dat veel verenigingen graag naar Jirnsum komen. Aan de aftrap verschenen acht teams. In volgorde van de eindstand waren dit: SV Always Forward Hoorn (NH), FC Burgum, VV Steenwijk, VV Irnsum, VV Blauwhuis, sc Heerenveen, Waadhoeke (o.a. Berlikum, Dronrijp en Menaldum) en VV Sneek Wit Zwart.

De organisatie had dit jaar veel vrijwilligers op de been om het een ieder naar de zin te maken. Denk hierbij aan het barpersoneel, de catering-groep inclusief onze keukenprinsessen, de EHBO-post, de velden-en kleedkamerdienst, de vliegende brigade voor allerlei hand en spandiensten en ‘last but not least’ de wedstrijdleiding. Laatstgenoemde groep betreft een team van vier man (waarvan de oudste ruim tachtig jaar is), afkomstig uit o.a. Groningen en Drenthe.

Uiteraard startte de dag met de ontvangst van de spelers en vrijwilligers met koffie en koek in de kantine. Daarnaast waren een aantal sponsoren en overige belangstellenden aanwezig. Het moge duidelijk zijn dat de kantine behoorlijk vol was met meer dan honderd personen. Namens VV Irnsum heette Abe Buwalda een ieder van harte welkom en wenste vervolgens iedereen een fijne en sportieve dag toe.

Exact om 11.00 uur werd er op vier speelvelden afgetrapt en het enthousiasme van de spelers deed niet onder voor wat de meesten van hen circa veertig jaar geleden tentoonspreidden. Daarnaast viel de onderlinge kameraadschap van de spelers op en is voetbalhumor voor de meesten een gangbaar begrip. Dit ter compensatie voor het vloeiende combinatiespel uit een ver verleden. Er werd gevoetbald met een prijzenswaardige inzet. Een inzet, uiteraard ter meerdere eer en glorie, voor de eigen clubkleuren. Ons eigen team bestond dit keer uit dertien spelers die per toerbeurt uitkwamen in hun poulewedstrijden. Om 12.30 uur hunkerden de teams naar de lunch, met o.a. soep, broodjes, de nodige zuivelproducten en fruit, die voor hen klaar stond. Uiteraard rolden de wedstrijdbespiegelingen tijdens het eten over de tafel. Dit bleek een prima warming-up voor de finale wedstrijden die daarna vanaf 13.30 uur op het programma stonden. Ruim één uur later was de winnaar van het toernooi bekend: SV Always Forward Hoorn. In de finale rekenden zij af met FC Burgum en VV Irnsum moest het om de derde plek afleggen tegen VV Steenwijk. Vermeldenswaard voor de gespeelde wedstrijden is de sportiviteit en het onderlinge respect van de deelnemers. Mede hierdoor konden de vier spelleiders de wedstrijden in goede banen leiden.

Gezamenlijk hielpen de teams na afloop mee de velden ‘op te ruimen’. Daarna kon de nazit beginnen waarbij alle teams acte de présence gaven. Onder het genot van koffie, thee, frisdrank en de nodige biertjes was het weer gezelligheid troef in de Voltreffer. Het was ruim na zes uur nadat de laatsten huiswaarts keerden. Een welgemeend dankjewel aan de sporters en hun stafleden, spelleiders, vrijwilligers en sponsoren is dan zeker op zijn plaats. Samen hebben wij er een prachtige dag van gemaakt. Hopelijk tot het volgende jaar.

Namens Walking Football VV Irnsum, april 2024.