Werkgroep Historie

Even een update van de werkgroep Historie. Het mag dan wel bijna vakantietijd zijn, maar we zitten niet stil. Er worden o.a. plakboeken gescand. Plakboeken die door een aantal bewoners van Jirnsum zijn aangelegd, waarbij zij alle artikelen die over Jirnsum in de kranten stonden uitknipten en inplakten. Echt andere tijden, maar wel heel leuk als je ze bekijkt. Oh ja, was dat toen?! En wie was dat ook al weer?

En we zijn bezig met oude foto’s op “Jirnsum Eartiids” te plaatsen op Facebook. Want namen staan er vaak niet bij en daarbij hebben we hulp van jullie nodig. Dat is dan weer een positief punt van Facebook.

Ook wordt het systeem wat we gebruiken (erfgoedcms.nl) samen met de leverancier verder geoptimaliseerd naar onze wensen.

Daarnaast zijn er een aantal leden druk bezig met een monument voor de gevallenen in de 2e Wereldoorlog. Er is een plek, een ontwerp voor een monument en nu zijn ze druk bezig om de financiën voor elkaar te krijgen.

De werkgroep Historie:

● Fysiek argyf: Sake Janse, Piet Posthumus en Eddy Groen

● Digitaal archief/website: Rienk de Vries, Koos Stornebrink, Sake Janse, Niek Haringsma en Tineke Visser-Hottinga.

● Foto’s dorp: Abe Buwalda en Ed den Dulk

● Monument 40-45: Abe Buwalda, Ed den Dulk , Hans van Rheenen

(voorbeeldpagina van de in historische website)

Welke Jirnsumers hebben veel voor ons dorp betekend?

Waar u ons ook mee kunt helpen, is het volgende. Op de nieuwe website willen we ook aandacht besteden aan personen, die veel voor ons dorp betekend hebben. Atje Keulen-Deelstra zal natuurlijk niet ontbreken in dat lijstje, maar wellicht kent of heeft u mensen gekend, waarvan u vindt dat die niet mogen ontbreken. Dit mogen ook ’kleurrijke’ personen zijn.

U kunt die per mail doorgeven aan: historiejirnsum@gmail.com.

Maar mocht u dat lastig vinden dan mag dat ook bij Tineke Visser-Hottinga, de Terp 20. Geef ook aan waarom u vindt dat deze persoon in het rijtje thuishoort. Op basis van het aantal aangedragen namen en de motivatie zullen wij onderstaande lijst uitbreiden.

Vanuit de recente historie hebben we nog relatief weinig namen. Maar van wat verder terug in de tijd hebben we al een behoorlijk aantal personen in beeld:

● Antje Boersma

● Atje Keulen-Deelstra

● Doeke Pasma

● Durk Hooghiemster

● Ekke Blaauw

● Familie Hijlkema

● Familie Terra

● Familie Van Balen

● Familie Van der Goot

● Folkert van Loon

● Gerben Rijpma

● Jacob Reitsma

● Jacob Ruurds Nijdam

● Jelle van Dijk

● Klaas Cornelis Nijdam

● Klaas Wiersma

● Mindert Hoekstra

● Nikolaas Veltman

● Sjouke de Zee

● Yge Damsma

● Kleurrijke figuren (vb: Douwe Duvel)

● …..