Zomergroet van Plaatselijk Belang Jirnsum

Beste dorpsgenoten,

De zomer staat voor de deur en het is weer tijd om even terug te blikken op de afgelopen maanden en jullie een zonnige groet toe te wensen namens Plaatselijk Belang Jirnsum. Zoals altijd is er veel gebeurd in ons mooie dorp en we willen graag een aantal hoogtepunten met jullie delen.

Fietstocht met de FNP

In mei hebben we als bestuur van PBJ een fietstocht gemaakt met raadsleden van de FNP. Het was een mooie gelegenheid om hen onze omgeving te laten zien en belangrijke zaken te bespreken die ons dorp aangaan. Het weer werkte gelukkig mee en het was een geslaagde dag vol goede gesprekken en wederzijds begrip. We hopen op meer van zulke vruchtbare samenwerkingen in de toekomst.

Succesvolle Mûzelloop

In april vond er weer een Mûzelloop plaats, georganiseerd door Stichting Mûzelloop. Het PBJ heeft bijgedragen in de oprichting van de stichting en hoopt daarmee bij te dragen in het jaarlijks terugkeren van het evenement. De editie 2024 was in ieder geval een groot succes! Met een mooi aantal deelnemers en goede weersomstandigheden was het een sportief feest voor jong en oud. We willen alle vrijwilligers en deelnemers hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Hopelijk staan we aan het begin van een mooie traditie voor ons dorp.

Win-win situatie door Aktie Schoon

Dankzij de gemeente Leeuwarden hebben we de kans om een mooie win-win situatie te creëren met de Aktie Schoon. Niet alleen wordt ons dorp schoner, maar we kunnen ook extra inkomsten genereren voor toekomstige activiteiten. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers om hierin bij te dragen en willen een ieder dan ook van harte oproepen zich aan te melden bij PBJ.

Succesvolle activiteit werkgroep Jeugd

Een bijzonder moment dit jaar was de eerste activiteit vanuit de werkgroep Jeugd, die zeer goed werd bezocht. Het was fantastisch om te zien hoeveel jongeren er enthousiast aan deelnamen en samen plezier hadden. De werkgroep is volop bezig met nieuwe plannen, dus hou de agenda’s in de gaten voor meer leuke activiteiten!

Overlast en vernielingen in de speeltuin

Helaas moeten we ook minder positieve zaken benoemen. Er is nog steeds sprake van hardnekkige overlast en vernielingen in onze vernieuwde speeltuin. Dit is zeer spijtig en heeft een negatieve impact op spelende kinderen en omwonenden. We doen een dringende oproep aan iedereen om zorgzaam met onze faciliteiten om te gaan en verdachte situaties direct te melden. Aan ouders ook de oproep om hier met hun (met name) tieners het gesprek over te voeren. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de speeltuin een veilige en leuke plek blijft voor onze kinderen.

Tot slot willen we jullie allemaal een heerlijke zomer toewensen. Geniet van de mooie dagen, de vakanties en vooral van elkaar. In september pakken we de draad weer op met nieuwe energie en enthousiasme. Bedankt voor jullie steun en betrokkenheid bij ons dorp.

Met vriendelijke groet,

Plaatselijk Belang Jirnsum