Plaatselijk Belang Irnsum is een vereniging en staat als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder dossiernummer 40002998.

Doelstelling
1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de materiële en immateriële belangen, zulks in de ruimste zin van het woord, van:
a. het dorp Jirnsum en de daarbij behorende dorpsgebieden;
b. de inwoners van de onder a. genoemde dorp en gebieden en/of van bepaalde groeperingen uit deze inwoners
De belangenbehartiging zal in hoofdzaak gericht zijn op het behouden en ontwikkelen van goed functionerende dorpsgemeenschappen en kan onder meer liggen op het terrein van sociale en culturele aangelegenheden, milieu, verkeer, planologie toerisme, voorzieningen, landschappelijke-, cultuurhistorische- en stedebouwkundige waarden, alsmede op alle andere terreinen welke van belang kunnen zijn voor het dorp Jirnsum en de bewoners en bezoekers.
De vereniging kan in het kader van haar doelstellingen haar aandacht richten over de grenzen van het genoemde dorp, indien aldaar zaken aan de orde zijn of komen, die gevolgen kunnen hebben voor het genoemde dorp en/of haar bewoners.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken met alle geoorloofde middelen, waaronder:
– door het in leven roepen van werkgroepen / projectbesturen, welke onder verantwoordelijkheid van het bestuur bepaalde activiteiten verzorgen en waarvan de organisatie nader wordt geregeld bij huishoudelijk reglement. Bedoelde projectbesturen zullen tenminste twee maal per jaar rekening en verantwoording afleggen aan het bestuur der vereniging en zijn geen rechtspersonen;
– het (doen) ontwikkelen van eigen activiteiten en het (doen) uitvoeren ervan;
– het doen van voorstellen aan particulieren, instanties en overheden;
– het voeren van juridische procedures.

Correspondentie

Als algemeen correspondentieadres dient u het secretariaat aan te houden, t.w:

de Terp 41
9011 WV Jirnsum

U kunt ook per e-mail reageren, dit kan via secretaris.pbi@gmail.com
Hieronder vindt u de diverse overlegvormen van Plaatselijk Belang.
Overlegvormen PB Hoe vaak? Bijzonderheden
Bestuursvergaderingen (*) Iedere maand Niet in de vakantieperioden
Algemene Jaarvergadering 1 x per jaar In februari of maart
Met subcommissies 1 x per jaar Per afzonderlijke commissie
Met Ondernemersvereniging 1 x per jaar In oktober
Met Festiviteitencommissie 1 x per jaar In oktober
Met B & W Boarnsterhim 1 x per jaar In september/oktober
Met Gemeente(ambtenaren) 2 x per jaar In mei en september/oktober
Met alle PB in Boarnsterhim 1 x per jaar In april

(*) Voor de bestuursvergadering is er veelal een inloopspreekuur. U kunt hier als inwoner gebruik van maken als u iets met het bestuur wilt bespreken. Zowel op deze site als in dorpskrant De Stim fan Jim worden de data en tijden van dit inloopspreekuur tijdig kenbaar gemaakt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *