Historiede laatste eer boom klein

In veel dorpen bestaat nog een uitvaartvereniging. Deze vereniging bestaat al vele (soms meer dan 100) jaren. Zij zijn ontstaan uit de burenhulp. Wat betekende dat de buren de uitvaart verzorgden, koffie werd geschonken door de buurvrouwen, de buurmannen waren dragers en één van de buren ging door het dorp om te vertellen dat er iemand was overleden, het aanzeggen. Die tijd ligt ver achter ons.
Er ontstonden daarna verschillende soorten verenigingen. Inwoners van het dorp werden en worden lid van de uitvaartvereniging, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar meestal gratis zijn meeverzekerd. Het is zeer verschillend per vereniging wat men ontvangt voor het lidmaatschap. Dit dekt niet alle kosten. Daarom is het ook mogelijk bij te verzekeren via een onafhankelijke uitvaartverzekeraar.

In ons dorp bestaat de uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Jirnsum. U kunt lid worden en jaarlijks een bedrag per persoon aan contributie betalen. Bij overlijden ontvangen uw nabestaanden dan een bijdrage (=ledenkorting) als tegemoetkoming in de uitvaartkosten.

De vereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland: www.uitvaartfederatie.nl. Dit is een overkoepelende organisatie voor bij haar aangesloten Friese uitvaartverenigingen. Bijna al deze uitvaartorganisaties zijn weer aangesloten bij Nardus. Dit is een landelijke opererende organisatie die de belangen van de uitvaartbranche behartigd: www.nardus.eu

Contributie
De contributie van de vereniging bedraagt € 18,50 per persoon per jaar. (Vanaf 18 jaar) De bijdrage (=ledenkorting), uit te keren bij overlijden, bedraagt € 460,– (Geïndexeerd bedrag). Deze korting wordt verrekend via de rekening van de uitvaartverzorger/ster. Wordt er geen gebruik gemaakt van een aan de vereniging verbonden bode, dan wordt de ledenkorting aan de nabestaanden uitgekeerd.

Kinderen tot 18 jaar vallen gratis onder het lidmaatschap van de ouders, indien naam en geboortedatum bij de vereniging bekend zijn. Vanaf 18 jaar worden ze automatisch lid, tenzij tijdig wordt opgezegd.

Wijzigingen doorgeven
Mutaties, zoals adreswijzigingen, wijziging gezinssamenstelling enz. dient u aan de secretaris van de vereniging door te geven of via de mail. Bij het niet nakomen hiervan kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te geschieden voor 1 juli. Bij opzegging na 1 juli dient de volledige contributie van het lopende jaar te worden betaald.

Bodes/uitvaartverzorgers/sters
De volgende bodes/uitvaartverzorgers/sters zijn aan de vereniging verbonden:
– Dhr. S.A. Schoustra, De Grêft 19, 9011 CB Mantgum. Tel. 058-2501380
www.uitvaartschoustra.nl

– Mevr. A. de Jong, Buorren 23, 9012 DK Raerd. Tel. 0566-602922
www.dejonguitvaartzorg.nl

Wat heel vroeger door de buren gedaan werd, wordt tegenwoordig door de bode/uitvaartverzorger/ster verricht. U kunt bij een sterfgeval één van twee bellen en deze zal u bijstaan in allerlei zaken die geregeld moeten worden.

Bestuur
Het bestuur van de uitvaartvereniging De Laatste Eer Jirnsum bestaat uit:

Tjeerd Buursma   Rijksweg 168, Jirnsum   voorzitter
Boukje Hokwerda-Binnema   Wjitteringswei 1A, Jirnsum   secretaris
         
         

 

 

 

 

Contact
Mocht u nog vragen hebben, of wilt u lid worden dan kunt U contact opnemen met :
Petra Hoekstra-de With, De Terp 14, Jirnsum
of mailen naar dle.jirnsum@gmail.com

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *