Als Plaatselijk Belang hebben wij de ambitie en taak om de belangen van het dorp Jirnsum en haar inwoners te behartigen. Om een volwaardig gesprekspartner te zijn voor het college van Burgemeester en Wethouders en de afdeling onderhoud van de gemeente is het van belang dat het Plaatselijk Belang beschikt over voldoende leden welke door het Plaatselijk Belang wordt vertegenwoordigd. Tevens geven de bijdragen vanuit de contributie meer mogelijkheden voor ondersteuning van initiatieven welke de leefbaarheid van het dorp ten goede komen.

Heeft u vragen? neem contact op via secretaris.pbi@gmail.com

 

Wat doet Plaatselijk Belang Jirnsum?

Voordat u besluit om lid te worden wilt u natuurlijk graag weten wat het Plaatselijk Belang zoal doet. Zoals hierboven aangegeven is onze primaire taak om de belang van het dorp Jirnsum en haar inwoners te behartigen. Concreet vindt dit plaats door:

 • Gesprekspartner te zijn voor de gemeente en elders op de thema’s:
  • Woningbouw, onderhoud van wegen en groen, parkeerbeleid, subsidies,
  • Overleg met onder andere burgemeester, wethouder, wijkmanagers of dorpenteam.
 • Overleg met belangrijke bedrijven voor Jirnsum.
 • Ontwikkelen van plannen om de leefbaarheid in Jirnsum te verbeteren, c.q. in stand te houden.
 • Dorpsvisie als raamplan, herinrichting centrum, voorzieningen.
 • Promoten van de toeristische mogelijkheden in Jirnsum en omgeving.
 • Financieel ondersteunen van diverse initiatieven dan wel activiteiten zoals recentelijk:
  • Regelen en plaatsen van 4 AED’s.
  • Een bijdrage voor het opstarten van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje.
  • Het plaatsen van bloembakken aan de lantaarnpalen langs de Rijksweg en Sylsbrêge.
  • Een bijdrage voor een seniorenmiddag.
  • Normaliter ondersteunen wij ook veel evenementen die het afgelopen jaar niet hebben plaatsgevonden door Corona.

 

Verder worden een aantal commissies en organisaties in Jirnsum vanuit Plaatselijk Belang ondersteund, deze zijn:

 • Jirnsum Online, bestaande uit Facebook en de lokale website www. Jirnsum.com.
 • De dorpskrant “de Stim fan Jim”.
 • Archyfcommissie.
 • Stichting Keunst en Kultuer Jirn-summertime.
 • De Sinterklaascommissie.
 • Werkgroep Woon en Leefomgeving.
 • Werkgroep Jeugd, die activiteiten voor de jeugd van 11 tot 16 jaar organiseert.
 • Het mogelijk maken van gezamenlijk overleg met diverse partijen, hierbij kunt u denken aan verenigingen/ stichtingen en werkgroepen in Jirnsum.
 • Voor individuele vraagstukken is er een inloopmoment voorafgaand aan de vergaderingen, circa 10 keer per jaar

 

Wat kost dat?

De contributie bedraagt slechts € 5,00 per jaar en de betaling geschiedt via incasso. Meestal in augustus of september van het betreffende jaar

Plaatselijk Belang betaalt elk jaar circa €15.000 aan bijdrages. Deze worden grotendeels betaald uit een jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Leeuwarden. Daarnaast komt dit uit de jaarlijkse contributie van de leden.

Daarom vragen wij u om lid van Plaatselijk Belang Jirnsum te worden, zodat we met elkaar met bovenstaande zaken door kunnen blijven gaan.

Indien u al lid bent, dan hopen we dat u dit nog lang blijft!

[button size=medium style=round color=red align=left url=http://www.jirnsum.com/lidwordenpbj]Word lid[/button]

 

 

 

Aanvraag Financiële Bijdrage

Wilt u als vereniging, stichting of  bewoner een aanvraag doen voor een bijdrage van Plaatselijk Belang Jirnsum? Dat kan! 

[button size=medium style=round color=red align=left url=http://www.jirnsum.com/aanvraag-financiele-bijdrage]Financiële bijdrage aanvragen[/button]