Berichten

Op 11 april om 19.30 uur houdt de Fûgelwacht de jaarvergadering in het Kattehus.

Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt eerst de ledenvergadering gehouden. Tijdens de pauze zullen er loten worden verkocht. Na de pauze zal een spreker een presentatie geven over weidevogels bij ons in de buurt, deze presentatie zal ongeveer driekwartier duren. Hierna worden de loten getrokken waar mooie prijzen zoals eendenkorven, vogelhuisjes e.d. kunnen worden gewonnen. Rond 22.00 uur zal de avond worden afgerond.

Leden hebben een uitnodiging met de agenda voor deze avond gekregen, niet-leden en jeugd zijn op deze avond ook van harte welkom en kunnen kennis maken met het werk van de vogelwacht.

De resultaten over de weidevogels en nestkastjes van het afgelopen jaar, zullen op de jaarvergadering bekend worden gemaakt.

Dus noteer alvast 11 april in uw agenda.