Berichten

jirnsum-dronefoto

Bericht namens woningcorporatie Elkien

Wij willen onze bewoners een goede, passende woning bieden in een plezierige, veilige en leefbare woonomgeving. In onze kleine kernen vereist dat een andere aanpak dan in de stad. Van vertegenwoordigers van verschillende plaatselijk belangen of vergelijkbare partijen horen wij regelmatig dat de leefbaarheid in dorpen onder druk staat. Signalen die wij als sociale woningverhuurder serieus nemen. Betrokkenheid bij de omgeving en de lokale gemeenschap kan hier een positieve bijdrage aan leveren en de kleinere kernen aantrekkelijker maken en houden.

Proefgericht toewijzen gaat definitief van start
De afgelopen periode is daarom hard gewerkt aan een ‘proef gericht toewijzen voor 36 dorpen’. Op 31 januari hebben we tijdens een bewonersavond in Wergea de proef onder voorbehoud afgetrapt. Mogelijk heeft u hier toen al over gelezen in de media. Op dat moment moesten we nog wachten totdat alle seinen op groen stonden en de nodige systeemaanpassingen waren gedaan. Wij zijn blij dat we nu het bericht kunnen brengen dat de proef definitief door kan gaan. We gaan los!

Opzet van de proef
De komende twee jaar stellen we in 36 dorpen de helft van de vrijkomende woningen, beschikbaar voor woningzoekenden met een kernbinding met het dorp. Een woningzoekende komt voor kernbinding in aanmerking als hij/zij de afgelopen periode minimaal één jaar onafgebroken in het dorp woont of er in de afgelopen 12 jaar minimaal 6 jaar gewoond heeft. De andere helft van de vrijkomende woningen blijft beschikbaar voor woningzoekenden zonder deze kernbinding. Daarmee heeft iedereen de mogelijkheid een passende woning te vinden en komen we bovendien tegemoet aan de wensen van het dorp. De proef duurt twee jaar en wordt daarna geëvalueerd. Met de uitkomsten van deze proef bepalen we hoe we verder gaan.

Dorpen die meedoen aan de proef
Voor de volgende dorpen geldt de voorrang met kernbinding voor huurwoningen van Elkien; Aldeboarn, Arum, Bakkeveen, Beetsterzwaag, Blauwhuis, Easterein, Heeg, Hemrik, Hommerts, IJlst, Jirnsum, Kimswerd, Langezwaag, Lippenhuizen, Mantgum, Nij Beets, Nijland, Oppenhuizen, Oudega (SWF), Raerd, Reduzum, Scharnegoutum, Terherne, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Warten, Weidum, Wergea, Wijnjewoude, Witmarsum, Wommels, Woudsend, Wijtgaard en Ysbrechtum.

Waarom de keuze voor deze dorpen
We gaan de proef doen in 36 dorpen. In deze dorpen zijn er gemiddeld voldoende mutaties per jaar om een beeld van en inzicht te krijgen op de resultaten van de proef. De allerkleinste dorpen (in hoeveelheid huurwoningen) hebben een te lage gemiddelde mutatiegraad om significant verschil te maken. De kernen met meer dan 400 huurwoningen geven nu al meer kans om te slagen in het vinden van een woning in het eigen dorp. Natuurlijk hangt het aantal woningen dat wij daadwerkelijk gericht kunnen toewijzen met kernbinding sterk af van het aantal mutaties in een dorp in deze periode.

Inschrijven als woningzoekende via frieslandhuurt.nl
Op frieslandhuurt.nl publiceren wij alle woningen die vrijkomen. Zijn er dorpsgenoten op zoek naar een huurwoning en willen ze in aanmerking komen voor kernbinding? Dan is het vereist om je in te schrijven als woningzoekende op deze website. Naast kernbinding is namelijk ook inschrijvingsduur belangrijk om een woning toegewezen te krijgen.