De redactie van de Stim fan Jim en de redactie van Jirnsum.com vormen samen de Werkgroep Nieuwsredactie. Plaatselijk Belang Jirnsum is het overkoepelend orgaan.

In de dorpskrant en op de website komen wetenswaardigheden aan de orde als:

  • Activiteiten in het dorp en de nabije omgeving
  • Nieuwsagenda
  • Informatie van de diverse verenigingen (maatschappelijk, cultureel, sport)
  • Informatie van Plaatselijk Belang Jirnsum
  • Informatie over allerlei maatschappelijke, sociale en medische voorzieningen, zoals de huisarts, de peuterspeelzaal, ouderenwerk, de wijkagent, etc.

Bijdragen van derden zijn zeer welkom. Heeft u bijvoorbeeld een interessante hobby of wilt iets anders met uw dorpsgenoten delen: laat het ons weten. We organiseren een interview of u stuurt uw eigen tekst naar ons op!

De dorpskrant de Stim fan Jim verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van 625 exemplaren en wordt gratis verspreid onder de inwoners van Jirnsum. De uitgave wordt financieel mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Jirnsum, onze adverteerders en de gemeente Leeuwarden.

De berichten op Jirnsum.com worden ook gedeeld op de Facebookpagina Jirnsumonline.

De bijdragen voor De Stim fan Jim en Jirnsum.com worden gecontroleerd, samengevoegd en opgemaakt door de volgende redactieleden:

Linda Karsten
Karen Wiersma
Juliët Dijkstra
Jeltsje Spel
Sorsha Vermeij 

Contact met de nieuwsredactie kan via: redactie@jirnsum.com en stimfanjim@jirnsum.com.