De Werkgroep Woon & Leefomgeving is ontstaan vanuit de Dorpsvisie 2020 en is onderdeel van Plaatselijk Belang Jirnsum. Doel van de werkgroep is om de leefbaarheid in het dorp te vergroten, door projecten op te pakken vanuit de dorpsvisie die bijdragen aan een verbeterde woon- en leefomgeving.

Uitgangpunt hierbij is dat zij belangrijke beslissingen samen met de dorpsbewoners maken. De werkgroep heeft al een aantal projecten afgerond, zoals de herinrichting van het centrum en de twee entrees van Jirnsum, de aanzet tot het oprichten van een energie coöperatie en het laten vernieuwen en verduurzamen van de straatverlichting in het dorp.
Vanuit de gemeente Leeuwarden hebben zij meegewerkt aan de realisatie van de  landelijke doorfietsroute, waardoor ook de Rijksweg een mooie upgrade heeft gekregen.

Momenteel richt de werkgroep zich op herinrichting van de groenstrook aan de Douwemastrjitte, waar huizen gebouwd gaan worden, het ‘vergroenen’ van ons dorp door voorlichting te geven en met de bewoners op zoek te gaan naar de groene  en duurzame mogelijkheden. En zij onderzoekt of er belangstelling is voor een markt in Jirnsum.
De werkgroep komt ongeveer één keer in de 6 weken bij elkaar en bestaat momenteel uit 5 personen. Nieuwe meedenkers zijn welkom!

Contactpersoon: Guusta Elzinga (voorzitter) – guustaelzinga@gmail.com