Beste Jirnsummers, 

De merke van 2022 is weer voorbij. Na twee aangepaste edities, konden wij dit jaar weer een merke zonder aanpassingen organiseren. Wij kijken terug op een geslaagde editie met een hele mooie opkomst bij o.a het spijkerslaan, de bingo, kaatsen en het matinee! 

Via deze weg willen wij de kroegbazen, kermis exploitanten, de sponsors van de bingo, merkeboekje en de merkewagen, vrijwilligers, Mauritiuskerk, schoonmaakploeg Wiide Steech bedanken voor hun inzet. Zonder jullie hadden wij dit niet kunnen organiseren! 

Wij genieten nog even lekker na van afgelopen weekend en zien jullie graag weer in 2023.

Groet MK, 

Harm, Knilles, Tjalling, Sybren, Wilko en Wybren