Beste dorpsgenoten,

Graag brengen wij jullie op de hoogte van het jaarverslag 2022 van merkekommisje “De Jirnsumer kat”. We kijken terug op een succesvolle merke, na twee aangepaste edities in verband met de Corona-maatregelen. We waren blij dat de activiteiten weer plaats konden vinden, zoals we gewend zijn.

Tijdens- en na de merke zijn de volgende evaluatiepunten naar voren gekomen: 

  • Op het laatste moment is het ringrijden helaas geannuleerd, als alternatief hebben wij het spijkerslaan extra onder de aandacht gebracht. Met ruim zestig deelnemers was dit een geslaagd alternatief. Voor het komende jaar zal het ringrijden opnieuw op ons programma komen te staan;
  • Met ingang van afgelopen jaar zijn de 50+ spelletjes verplaatst naar de vrijdagmiddag, dit is positief door het dorp ontvangen;
  • De bingo verliep bij de start niet zoals gepland, als verbeterpunt zullen wij dit jaar eerder aanwezig zijn, zodat de doorstroom beter verloopt. Ook zullen wij voldoende stiften aanschaffen. Jullie waren tevreden over de bingoprijzen en de avond zelf was erg gezellig;
  • We zien dat er steeds meer animo is voor de merke-parade, dat vinden wij ontzettend fijn om te zien. Voor komend jaar zullen wij daarom de merke-parade meenemen in onze vergunning. Het is daarbij goed om te weten dat de merke-wagens (parade-wagens) niet te verzekeren zijn, meedoen is volledig op eigen risico! 
  • Onduidelijkheid over de leeftijd op zaterdagavond, om teleurstelling te voorkomen zullen we dit meenemen in ons merkeboekje; 
  • Teruglopend animo voor het ontbijt op zondagochtend;
  • Veel gezinnen en kinderen maken op zondagochtend gebruik van de gratis draaimolen, om die reden hebben wij besloten de draaimolen voor komende merke langer open te houden.

Alle niet genoemde activiteiten (spelletjes, schuimparty, zaterdagochtend, zondagavond) verliepen naar tevredenheid.

Afgelopen merke waren wij met zes actieve leden: Harm (voorzitter), Knilles (secretaris), Wybren (penningmeester), Wilko, Siebren en Tjalling. Na de zomervakantie zijn Björn en Doede toegevoegd als lid van de merkekommisje, tevens zijn er nog een aantal mensen die zich oriënteren. In verband met het vertrek van Harm, Siebren en Tjalling zijn wij nog steeds actief op zoek naar enkele oudere leden, waaronder ook vrouwen, zodat er een gemixt team jong, oud, man en vrouw actief is.

We sluiten 2022 af met een positief saldo á € 11708,15 euro. Afgelopen jaar waren onze inkomsten uit pacht, sponsoring en de rollade-actie in december. Komend jaar zullen wij weer met een lijst door het dorp gaan lopen. Uitgaven zijn de gebruikelijke uitgaven (bands, prijzen, vergaderkosten, merkeboekje, spelletjes, verzekering). In maart ‘23 zal de kascontrole uitgevoerd worden door Jan en Wiep van café de Fantast. Mocht je inzage in de financiën willen hebben, dan kan je dit opvragen via jirnsumerkat@live.nl of via Wybren Rozema.  

De komende editie is een jubileumeditie, in verband met het 50-jarige bestaan, zoals al eerder aangekondigd zal de merke één dag langer duren. We zijn op dit moment bezig om de laatste puntjes op de í te zetten t.a.v. de programmering. We hopen jullie zo snel mogelijk te informeren over de inhoud van het programma. De merke zal plaatsvinden van woensdag 16 augustus 2023 tot en met zondag 20 augustus 2023.

Met vriendelijke groet,

Harm, Knilles, Wybren, Tjalling, Siebren, Wilko, Doede en Björn.

Namens de MK. 

 

Op vrijdagavond 9 december aanstaande gaat de Merke Commissie vanaf 17.30 uur weer langs de deuren in Jirnsum voor de verkoop van heerlijke rollades! In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, komen de rollades bij de Sneeker Vleeshandel vandaan. Zij hopen jullie de 9e van december te zien! 

 

Beste Jirnsummers, 

De merke van 2022 is weer voorbij. Na twee aangepaste edities, konden wij dit jaar weer een merke zonder aanpassingen organiseren. Wij kijken terug op een geslaagde editie met een hele mooie opkomst bij o.a het spijkerslaan, de bingo, kaatsen en het matinee! 

Via deze weg willen wij de kroegbazen, kermis exploitanten, de sponsors van de bingo, merkeboekje en de merkewagen, vrijwilligers, Mauritiuskerk, schoonmaakploeg Wiide Steech bedanken voor hun inzet. Zonder jullie hadden wij dit niet kunnen organiseren! 

Wij genieten nog even lekker na van afgelopen weekend en zien jullie graag weer in 2023.

Groet MK, 

Harm, Knilles, Tjalling, Sybren, Wilko en Wybren