Bijpraten over woonproject, fietsroute en verder…

Hoe staat het met het woonproject aan de Douwemastrjitte?

Het zal u in deze tijd niet verbazen dat de voortgang ernstig belemmerd wordt door de ontwikkelingen in de wereld. De bouwkosten rijzen de pan uit en dat betekent nogal wat voor de oorspronkelijke plannen. Het idee om met een architect woningen te ontwerpen die passen bij iedere deelnemer was al vanwege te hoge kosten van de baan. Daarna is geprobeerd bouwers te vinden die voor de beschikbare budgetten een bestaand concept voor ons neer te zetten. Er bleven twee bouwers met interesse over, maar ook die konden niet bouwen voor de gevraagde budgetten. Kuub is nu met alle geinteresserden individueel in gesprek om te kijken of en waar er nog rek in zit. Zo niet, dan komen zij met een nieuw voorstel en gaan we met elkaar en waar nodig met het dorp in gesprek over: wat nu? Iets duurdere huizen laten bouwen, erop vertrouwend dat ook deze snel verkocht zijn aan inwoners van Jirnsum? Sociale huurwoningen bouwen, met VDJ kijken naar deze mogelijkheden? We komen er weer bij u op terug.

 

De doorfietsroute is op een haar na klaar.

De ‘ pleinen’ bij het Kattehus en RK kerk zijn nu met de definitieve klinkers bestraat. Bij de rotonde bij de kerk is op verzoek van omwonenden weer een stoep aangebracht. Het standbeeld van de kat Japke is aangepast. De palen en hekjes zijn verwijderd, er komen plantjes in de cirkel. In verband met de hoge temperaturen worden er pas eind November of in December nieuwe struiken en bomen geplant. Dan gaat het er toch echt op lijken! Het monument van de Jabiksroute wordt waarschijnlijk rond maart teruggeplaatst voor het Kattehus, nadat een gasleiding is omgelegd.

 

Snelheidsmeting Rijksweg

De gemeente heeft een tijdlang de snelheid op de Rijksweg gemeten, na klachten over te hard rijden. Deze metingen hebben uitgewezen dat 94% rijdt tussen 35 en 50 km. Één voertuig reed 62 km. De lijn is dus dat de meeste automobilisten zich aan de snelheid houden en dit geeft geen aanleiding tot verdere maatregelen. De gemeente heft aangeboden om deze metingen een paar keer per jaar uit te laten voeren en daar dan weer de maatregelen op af te stemmen.

 

Vrachtverkeer

Men heeft ook geconstateerd dat er nog steeds vrachtverkeer rijdt waar dat niet is toegestaan. Er wordt nagedacht hoe dit in kaart kan worden gebracht om dan te kijken welke maatregelen er genomen kunnen worden.

 

Losliggende stoeptegels

De klacht over losliggende stoeptegels wordt onderkend. Er wordt nu gewacht op de aanleg van glasvezel komend voorjaar, waarvoor de stoepen ook weer open moeten. Dan wordt gekeken hoe het probleem met de losliggende tegels duurzaam kan worden opgelost.

 

Rode snelfiets stroken op de rondweg

Ook in het voorjaar worden er nog rode stroken aangebracht op het eerste deel van onze rondweg aan beide kanten, om de groepen racefietsers de gelegenheid te geven om niet langer door ons dorp te racen, maar er omheen. Toerfietsers blijven zeer welkom om door het dorp te fietsen.

 

U ziet, er is nog voldoende werk aan de winkel, maar er wordt steeds in goed overleg gekeken hoe we om kunnen gaan met de situaties die zich voordoen. Wat dit project betreft, houdt de gemeente u (vaak via deze werkgroep) op de hoogte. We hopen dat u verder genoten heeft van de prachtige bloembakken die eind oktober weer weggehaald zijn. We gaan ons bezinnen op mogelijkheden om dit jaarlijks te kunnen realiseren. Dat wordt ook weer een financiële uitdaging.

 

Onderzoek week/seizoensmarkt jirnsum

Binnenkort start de werkgroep met een onderzoek naar belangstelling voor een week/seizoensmarkt in Jirnsum. We gaan eerst informatie ophalen uit Reduzum, waar de markt daar een succes is. Wij zullen u waarschijnlijk via een digitale enquete naar uw wensen en gedachten hierover vragen. Ook zal begin November onze dorpsvisie aangeboden worden aan Burgemeester, wethouders en gemeenteraad. Op deze manier zetten we Jirnsum goed op de kaart en houden we de samenwerking tussen dorp en gemeente actueel.

U ziet, veel en leuk werk aan de winkel. Daarbij kunnen we nog wel een werkgroeplid gebruiken! Wegens ziekte en afscheid is er zeker een plekje in onze groep beschikbaar voor iemand die het dorp een warm hart toedraagt en het gezellig en leuk vindt om daar een steentje aan bij te dragen. Kom vooral bij één van ons langs voor meer informatie. Mailen kan ook: woonenleefomgevingjirnsum@gmail.com

Werkgroep wonen en leefomgeving Jirnsum.

Sarah Oosterveld, Anne Sollie, Wiep Smid, Guusta Elzinga.